Kalmar-Torsås Järnväg med bibanan
Ljungbyholm-Karlslunda Järnväg

Historik och kuriosa
Att sammalänka Kalmar och Karlskrona med en järnväg fanns det planer på redan på 1840-talet, när man började planera för järnvägsbyggen i Sverige.  Det fanns planer på att bygga stambanan längs kusten från Linköping via Kalmar till Karlskrona. Dessa planer lades ner och istället drogs stambanan genom det inre av Småland. Först 1874 fick Kalmar och Karlskrona järnvägsförbindelse via Emmaboda.

Eftersom södra Kalmar Län och Östra Blekinge var utan järnväg diskuterades att bygga en privat bana mellan städerna. Genast uppstod problem när man inte kunde komma överens om vilken spårvidd järnvägen skulle ha, normalspårigt ansågs bli för dyrt. I Blekinge hade man redan byggt smalspårsjärnvägar med spårvidden 1067 mm och i Kalmar fanns redan 891 mm Kalmar-Berga Järnväg (KBJ). Det slutade med att man bildade två järnvägsbolag: Kalmar-Torsås Järnväg (KTsJ) med 891 mm samt Östra Blekinge Järnväg med 1067 mm. I Torsås fick man lasta om godset mellan järnvägarna. Det var nog en och annan resenär som undrade varför man var tvungen att byta tåg i Torsås, att det var olika spårvidd, var det nog inte alla tänkte på. Länk till karta Kalmar-Torsås.

1902 påbörjades planer på att dra en järnväg från Ljungbyholm till järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona. Första etappen skulle gå till Påryd i Karlslunda socken. Ett eget järnvägsbolag bildades för ändamålet, Ljungbyholm-Carlslunda Järnvägsaktiebolag. 1908 var banan färdigbyggd. Järnvägen hade dålig ekonomi redan från början och någon förlängning blev aldrig av. 1919 köptes järnvägen in av Kalmar-Torsås Järnväg. Länk till karta Ljungbyholm-Karlslunda.

KBJ och KTsJ samförvaltades under namnet Kalmar läns Östra Järnvägsaktiebolag, där uppgick efterhand även de andra smalspåriga järnvägarna i Östra Småland, när de inte kunde stå på egna ben pga dålig ekonomi: MÅJ, ÖSmJ, ROJ och RÄJ. KBJ öppnades 1897 och var 77 km lång. Ursprungligen gick KBJ längs nuvarande Norra vägen i Kalmar mot nordväst, men 1969 byggdes ett nytt spår från Kalmar Södra till Kläckeberga. 1973 hade man breddat hela KBJ till normalspår. 

Våra intryck från cyklingen 2008-07-08
Vi cyklade Kalmar-Torsås, inklusive bibanan Ljungbyholm-Påryd, en sträcka på ca 8 mil på en dag. Det kändes när vi planerade det som en rimlig sträcka, men det blev jobbigare än vi hade räknat med. Först var det 13 km till Ljungbyholm, sedan 19 km till Påryd och tillbaka lika långt. Sedan återstod 27 km till Torsås.

Vi utgick från Kalmar Centralstation och cyklade backen upp mot Kalmar Västra, som ligger en dryg km västerut. Huset är beläget på tomten mellan Lorensbergsleden och Lorensbergsgatan, vid rondellen intill Bragegatan. Därefter följer banvallen Torsåsgatan som cykelväg förbi spår- och industriområdet fram till en bro, möjligtvis gamla järnvägsbron, över Södra vägen.

Sedan går banvallen som cykelvägen Kalmarsundsleden, spikrakt ut ur Kalmar, förbi Rinkabyholm tills vi kom en km innan Ljungbyholm. Där fick vi följa en byväg in till Ljungbyholm. Från Ljungbyholm gjorde vi avstickaren till Påryd. Den sträckan fick vi cykla på landsvägen hela vägen ända till 2 km innan Påryd, där banvallen stack in i skogen. Sedan cyklade vi tillbaka till Ljungbyholm.

Från Ljungbyholm och söderut mot Torsås är det mesta av banvallen borta, nedplöjt till åker. Det blev mycket landsvägscykling och titta på kartan, för att hitta stationshusen längs vägen. Söder om Halltorp cyklade vi på banvallen några km mot Söderåkra, men den var ganska igenvuxen och svårframkomlig. När vi till slut nådde Torsås var det sent på eftermiddagen. Vi tog bussen tillbaka till Kalmar för att hämta blien.

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 39 km
 • 4 juni 1897 koncession beviljas för Kalmar V-Torsås
 • 8 augusti 1899 öppnas sträckan Kalmar V-Torsås för allmän trafik
 • 7 april 1905 koncession beviljas för Ljungbyholm-Karlslunda (Påryd)
 • 12 augusti 1908 öppnas Ljungbyholm-Karlslunda, 19 km
 • 1913 brinner Ljungbyholms station ner av ett blixtnedslag men återuppbyggs omedelbart därefter, i en helt annan stil än de andra stationshusen på sträckan
 • 1929 köps Ljungbyholm-Karlslunda in av Kalmar-Torsås
 • 1 juli 1941 förstatligas järnvägarna
 • 1 oktober 1959 läggs persontrafiken ned på sträckan Ljungbyholm-Karlslunda
 • 1 juni 1960 upphör godstrafiken och samma år rivs spåren på denna sträcka
 • 30 maj 1965 upphör all trafik på sträckan Kalmar-Torsås
 • 1965-1966 rivs spåren

Läs mer på Rolf Steens och Stig Lundins hemsida:
http://www.historiskt.nu/smalsp/ktsj/index.html
http://www.historiskt.nu/smalsp/lcj/index.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109565/ktsj/index.htm
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109565/lcj/index.htm