Länna-Norrtälje Järnväg,
del av Stockholm-Roslagens Järnvägar

Historik och kuriosa
Den 5 november 1876 öppnades Uppsala-Länna Järnväg (ULJ) för allmän trafik. Medan ULJ fortfarande var under byggnad började man skissa nå en förlängning till Norrtälje hamn. Den 14 september 1881 bildades så Länna-Norrtälje Järnvägsaktiebolag (LNJ) och den 17 februari 1882 fick man koncessionen för järnvägsbyggandet godkänt. I augusti samma år påbörjades byggandet av den 60 km långa järnvägen. Drygt två år senare, den 23 oktober 1884 kunde järnvägen öppnas för allmän trafik.

Trafikeringen sköttes redan från början av ULJ och från 1885 samförvaltades LNJ och ULJ. Det var svårt att få lönsamhet i LNJ. Den 7 november 1901 begärde staten LNJ i konkurs, när man under flera år inte betalat av på statslånen. Stockholm-Rimbo Järnväg (SRJ) la bud på LNJ och den 7 juli 1905 införlivades LNJ i SRJ. Den 1 januari 1909 bytte Stockholm-Rimbo Järnväg namn till Stockholm-Roslagens Järnvägar, med samma signatur: SRJ. Järnvägen rustades upp och den högsta tillåtna hastigheten ökade från 30 till 40 km/tim. Den 17 december 1949 blev sträckan Rimbo-Norrtälje elektrifierad.

Den 1 juli 1951 blev SRJ ett statligt företag, som helt gick upp i SJ den 1 juli 1959. Den 1 januari 1967 lades persontrafiken ned på sträckan Uppsala-Rimbo och den 27 maj samma år avelektrifierades sträckan Rimbo-Norrtälje. Den 28 september 1969 lades all trafik ned på sträckan Rimbo-Norrtälje och samma år började man riva rälsen. Sträckan Faringe-Rimbo revs 1978.

Godstrafiken på sträckan Uppsala-Faringe-Rimbo-Hallstavik fick överleva några åt till, fram till den 19 april 1977. Då var man färdig med breddningen och upprustningen samt förlängningen av järnvägen Dannemora-Harghamn till Hallstavik och man behövde inte längre godstrafiken på den gamla smalspåriga järnvägen. Rivningen av järnvägen påbörjades genast i Hallstavik.

Museiföreningen Stockholms-Roslagens Järnvägar bildades 1968. Från sommaren 1974 fick man tillstånd av SJ att köra museitåg på sträckan Uppsala-Faringe varannan söndag, eftersom det enbart kördes godståg på vardagar. Trafiken utökades efter hand. När godstrafiken upphörde 1977 räddades denna sträcka, då Uppsala kommun den 18 juni 1978 beslöt att köpa sträckan Uppsala Ö-Faringe och arrendera ut den till museiföreningen. Av Länna-Norrtälje Järnväg finns nu endast den 11 km långa sträckan mellan Länna och Faringe station kvar.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade och åkte tåg från Norrtälje till Länna den 26-28 juni 2016. Vi cyklade ut ur Norrtälje mot nordväst på en cykelväg längs riksväg 76. I nordvästra änden av Norrtälje övergår cykelbanan i banvallen och går sedan att cykla på ända till Kundby, ett par km innan Rimbo. Underlaget är nästan hela vägen grus, ibland med gräs i mitten. Precis där banvallen korsar riksvägen ligger Nånö banvaktstuga. I Syninge ligger banvaktstugan norr om banvallen precis där banvallen kommer in i byn från öster. Lite längre fram i byn ligger stationshuset. I Finsta är det skyltat till stationshuset, som ligger söder om vägen, mitt i byn och är mycket inbjudande. Här går banvallen över till södra sidan av vägen. Efter ytterligare fyra km kommer man fram till Lövhamra banvaktstuga. En km längre fram tar banvallen slut vid en åker. Resten av vägen in till Rimbo får man cykla på landsvägen.

I Rimbo ligger stationshuset ligger i centrum vid Ekdalsvägen. Vi cyklade mot nordväst och där vägen svänger till vänster, fortsätter banvallen  norrut. Härifrån är banvallen en asfalterad cykelväg, 7 km norrut till Rånäs. Halvvägs till Rånäs ligger Ekebyholms kombinerade hållplats och banvaktstuga. I södra änden av Rånäs, där banvallen tar slut,  ligger banvaktstugan, bakom en häck. Längre upp i byn ligger Rånäs vackra stationshus. 
Norr om Rånäs var vi tvungna att fortsätta på landsvägen mot Knutby. Vid Ålderbäcken finns en banvaktstuga på höger sida om vägen. Strax norr därom går en väg in mot vänster. Här fortsätter banvallen som en skogsbilväg ca 2,5 km upp i skogen, men den tar slut vid en vändplats och är inte framkomlig norr därom.

Vi fortsatte på landsvägen norrut. Strax norr om gränsskylten mellan Stockholms och Uppsala län går en grusväg in till vänster. Ca 1,5 km in på den vägen korsar banvallen vägen i en liten by. 1 km söderut på banvallen ligger Stråkvärn banvaktstuga. Tillbaka i byn fortsatte vi norrut på banvallen. Ett av husen i byn skulle kunna vara Råstens hållplats. Banvallen har här ganska dåligt underlag, alldeles för grov makadam, för att det ska vara bekvämt att cykla.  Ett par km norrut låg en stor gran tvärsöver hela vägen. Vi fick lyfta cyklarna över stammen och krypa under. Där banvallen kommer ut på vägen igen ligger Tunnbackens banvaktstuga. 1,5 km norrut ligger Knutby station i byn Hemåla. Nu var vi framme vid vägen mellan Almunge och Knutby.  Vi fortsatte till vänster ock körde sedan in på den slingriga vägen mot Ekeby. Vid Ekeby gård korsade järnvägen vägen och här låg tidigare Kärvens banvaktstuga och hållplats. Endast jordkällaren finns kvar. Härifrån fortsatte järnvägen västerut, norr om sjön Kärven, till Faringe station i Näsby. Det går inte att cykla på banvallen härifrån, så dagens etapp avslutades här. Vår tågresa mellan Faringe och Länna kan du läsa om på Uppsala-Länna Järnväg.

Snabbfakta

 • 891 mm bred
 • 60 km
 • 17 februari 1882 koncession beviljas för LNJ
 • 23 oktober 1884 öppnas LNJ för allmän trafik, 60 km
 • Från 1885 till den 7 juli 1905 samförvaltad med Uppsala-Länna Järnväg (ULJ)
 • 8 juli 1905 övertas LNJ och ULJ av Stockholm-Rimbo Järnväg (SRJ)
 • 1909 byter SRJ namn till Stockholm-Roslagens Järnvägar
 • 17 december 1949 elektrifieras sträckan Rimbo-Norrtälje
 • 1 juli 1951 blir SRJ ett statligt bolag
 • 1 juli 1959 uppgår SRJ i SJ
 • 1 januari 1967 upphör persontrafiken på sträckan Rimbo-Uppsala
 • 27 maj 1967 avelektrifieras sträckan Rimbo-Norrtälje
 • 28 september 1969 upphör all trafik på sträckan Rimbo-Norrtälje
 • 1969-1970 rivs sträckan Rimbo-Norrtälje
 • Sommaren 1974 påbörjas musietrafik på sträckan Uppsala Östra-Faringe
 • 19 april 1977 upphör godstrafiken på sträckan Uppsala-Rimbo
 • 18 juni 1978 köps sträckan Uppsala-Faringe av Uppsala kommun som arrenderar ut den till museiföreningen
 • 1978 rivs sträckan Rimbo-Faringe

Länkar
http://www.historiskt.nu/smalsp/srj/srj_beskrivning.html
http://www.historiskt.nu/smalsp/srj/lnj/lnj_fakta.html