Lidköping-Kållands Järnväg, Tunbanan

Historia och kuriosa
I Skaraborgs län fanns vid sekelskiftet 1900 ett stort järnvägsnät av smalspåriga järnvägar. Lokala kommunalmän och godsägare i trakterna av Örslösa, Tådene och Tun ville också ha en järnväg för att underlätta transporter av bl.a. spannmål, kalk och timmer. Ursprungsplanerna var att bygga en normalspårig järnväg mellan Lidköping och Grästorp. Men aktieteckningen gick dåligt. Kapitalet man fick in räckte enbart till en 27 km lång smalspårig järnväg från Lidköping till Tun. Men man förberedde banvallen för en framtida eventuell breddning till 1435 mm. Aktieägarna lät sig inte nedslås och den 9 november 1908 kunde Lidköping-Kållands Järnväg, Tunbanan, öppnas med pompa och ståt.

30 september 1921 fick man koncession för normalspårig förlängning till Grästorp, vid Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg och vidare till Hallebo vid Trollhättan-Nossebro Järnväg. Dessvärre blev det inget av planerna på grund av finansiella problem. Den 12 april 1924 gick Tunbanan i konkurs. Staten tog över men sålde järnvägen vidare till Lidköpings stad den 1 juli 1928.

15 oktober 1934 sänktes den högsta tillåtna hastigheten från 30 km/h till 20 km/h vilket innebar att järnvägsbolagets bussar körde snabbare än tåget. Tunbanans 30-åriga existens är egentligen en ganska sorgesam historia, ett av många optimistiska järnvägsprojekt som gick i stöpet. Järnvägen var ett tacksamt ämne för lokala revymakares sketcher. De kunde handla om allt ifrån tågens problem att hålla tidtabellen till att det regnade in i vagnarna.

På nyårsafton 1938 gick det sista tåget på Tunbanan. Under 1939 revs järnvägen från Tun till Björnegårdens grusgrop. 1943 rev man resten av järnvägen fram till Lidköping Västra. Mellan Lidköping V och Lidköping C breddades järnvägen till normalspår.

Bara något år efter rivningen av Tunbanan förlades flygflottiljen F7 till Såtenäs, någon km från Tun. Kanske hade man kunnat få ekonomi i en breddad järnväg, med förlängning till Grästorp. Men det får vi aldrig veta.

Intryck från vår cykling
Den 11 juni 2019 cyklade vi längs den gamla Tunbanan. Det finns inte mycket kvar av banvallen, men nästan alla stationshus och banvaktstugor finns kvar. Vi cyklade ut ur Lidköping och tog Läckövägen norrut. På västra sidan av vägen, precis innan rondellen, ligger Jakobtorps hållplats. I rondellen tog vi av västerut mot Tun. Hela järnvägen gick söder om vägen.

3 km in på vägen kom vi fram till Björnegårdens hållplats. Den ligger precis vid ett flygfält som tidigare användes av Flygvapnet. Efter ytterligare 4 km kom vi fram till Örslösa. Vi svängde ner vid kyrkan. Stationshuset ligger ca 800 meter ner på vägen. Vi cyklade tillbaka ut på den större vägen och vidare ca 6 km och svängde ner mot Storegården. Efter ca 200 meter kom vi fram till en allé på vänster sida. I änden på den ligger Källsheds hållplats. Tillbaka ute på vägen fortsatte vi mot Norra Kedum. Vi cyklade ner på en mindre väg och hittade hållplatsen ca 200 meter ner i byn.

Vi fortsatte på den mindre vägen 3 km till Tranums kyrka. Bakom kyrkan ligger Tådene station samt ett godsmagasin. Vi fortsatte på en grusväg till Digrids hållplats. Detta stationshus ser annorlunda ut jämfört med de övriga på banan, eftersom det uppfördes senare. Härifrån fick vi cykla upp på den större vägen igen. 200 meter efter Friels kyrka cyklade vi ner på vägen 500 meter till Friels station. Sedan tillbaka upp på vägen mot sista anhalten Tun. Stationshuset hittade vi ca 500 meter in på vägen mot Lidköping. 

Trots att vi bara hittade banvallen vid Jakobstorp, vid Källhed samt vid Digrid, så var det ändå en fin cykeltur på Kålland. Vid ett par tillfällen stördes den lantliga friden av JAS-plan som startade vid Såtenäs. Men det var å andra sidan en ganska häftig upplevelse.

Snabbfakta

  • 891 mm
  • 27 km
  • 20 oktober 1905 beviljas koncession
  • 9 november 1908 öppnas järnvägen för allmän trafik
  • 12 april 1924 övertas banan av staten efter konkurs
  • 1 juli 1928 säljs banan till Lidköpings stad
  • 31 december 1938 går det sista tåget
  • 1939 rivs sträckan Tun-Björnegårdens grusgrop, 21 km
  • 1943 rivs sträckan Björnegårdens grusgrop-Lidköping V, 5 km

Länkar

http://www.torehartung.se/content/tunbanan-en-misslyckad-jarnvagssatsning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lidk%C3%B6ping%E2%80%93K%C3%A5llands_j%C3%A4rnv%C3%A4g