Matfors-Vattjoms Järnväg

Historia och kuriosa
Mellan 1872 och 1874 byggdes den 1067 mm breda och 57 km långa Sundsvall-Torpshammars Järnväg (STJ). Denna sträcka blev 1 januari 1885 en del av SJ:s Norrländska Tvärbanan, och blev ombyggd till normalspår. Till STJ hörde en bibana med sträckan Vattjom-Matfors-Runsvik. När STJ förstatligades den 1 januari 1885 fick sträckan Vattjom-Matfors-Runsvik status som egen järnväg med namnet Matfors-Vattjoms Järnväg (MVaJ), med Sundsvalls Järnvägsaktiebolag som ägare.

1887 fick ägaren ekonomiska problem, vilket ledde till att MVaJ den 30 november 1889 såldes på auktion till Matfors AB. När Matfors AB 1892 gick i konkurs såldes MVaJ på exekutiv auktion till Tuna Fabriksaktiebolag. 1903 övergick MVaJ till nybildade Tuna Järnvägsaktiebolag, som i sin tur 1929 blev en del av det då nybildade Svenska Cellulosa AB, SCA.

1919 breddades MVaJ till normalspår och trafiken återupptogs den 16 januari 1920. Persontrafiken mellan Vattjom och Matfors pågick mellan 1875 och 1931. Därefter kördes enbart godstrafik på järnvägen. 1934 lades sträckan Matfors-Runsvik ned och 1967 upphörde godstrafiken även på sträckan Matfors-Vattjom. 1967 rev man spåren inom Matfors samhälle och anlade Tallskogsvägen på gamla banvallen. 1980 rev man resten av spåren. Mellan Vattjom och Matfors går det idag en cykelväg på gamla banvallen.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade från Vattjom på banvallen mot Matfors den 2 juni 2019. Den första km är banvallen belagd med grus och löper längs älven Ljungan. I Matfors är banvallen asfalterad och breddad till villagata. I änden av samhället, vid bruket, ligger Matfors stationshus kvar. Banvallen är mycket lättcyklad och ligger fint längs Ljungan.

Snabbfakta

 • Del av Sundsvall-Torpshammars järnväg (STJ och MVaJ)
 • 1067 mm
 • 4 km
 • 12 januari 1872 beviljas koncession för STJ
 • 29 november 1872 beviljas koncession för MVaJ
 • 1 augusti 1874 öppnas STJ för allmän trafik
 • 1 augusti öppnas sträckan Vattjom-Matfors, 3 km, för provisorisk trafik
 • 6 augusti 1874 öppnas sträckan Matfors-Runsvik, 1 km för godstrafik.
 • 13 juli 1875 öppnas Vattjom-Matfors för allmän trafik
 • 1 januari 1885 blir MVaJ egen, fristående järnväg, när STJ förstatligas
 • 1919 breddas MVaj till normalspår
 • 16 januari 1920 återöppnas MVaJ
 • 15 oktober 1931 upphör persontrafiken
 • 12 oktober 1934 upphör godstrafiken på sträckan Matfors-Runsvik
 • 1 februari 1967 upphör godstrafiken på sträckan Vattjom-Matfors
 • 1967 rivs järnvägen inom Matfors samhälle
 • 1980 rivs resten av järnvägen

Länkar
http://www.samlingsportalen.se/bandata/bandelsdata/Baslista/Alla/bd111.htm
https://www.historiskt.nu/smalsp/stj/mvaj.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matfors%E2%80%93Vattjoms_J%C3%A4rnv%C3%A4g