Mellersta Östergötlands Järnvägar
Ringstorp-Linköping-Motala

Historik och kuriosa
Redan när Vadstena-Fågelsta Järnväg öppnades 1874 började man i kommunerna öster om Fågelsta diskutera möjligheten att förlänga järnvägen till Linköping. Det dröjde fram till 1897 innan den järnvägen stod klar med namnet Mellersta Östergötlands Järnväg (MÖJ). Man ville även ha en förbindelse mellan Linköping och Ringstorp, vid Norsholm-Åtvidaberg-Västerviks Järnväg, den stod färdig 1908.

Sträckan Klockrike-Borensberg, öppnad 1907, var något så unikt som en elektrifierad, smalspårig, privat järnväg. Sommartid kördes populära badtåg mellan Linköping och Borensberg. 1915 öppnades den sista sträckan av MÖJ, nämligen Fornåsa-Motala, även den med elektrisk drift.

1919 förvärvade MÖJ Vadstena-Fågelsta Järnväg, som hade förlängts till Ödeshög och Hästholmens hamn 1888. 1921 var hela sträckan Linköping-Fågelsta-Vadstena var elektrifierad.

På 1920-talet drabbades MÖJ av dålig ekonomi. Efter flera turer av rekonstruktion och konkurs togs järnvägen över av Trafikförvaltningen Östergötlands smalspåriga järnvägar.  1934 förvärvades även Väderstad-Skänninge-Bränninge Järnväg av MÖJ. 1960 började nedläggningen av trafiken och 1964 var alla spår upprivna. Länk till karta.

Intryck från vår cykling
Mellersta Östergötlands Järnväg cyklade vi 24 och 25 juni 2011. På sträckan Ringstorp-Linköping finns banvallen kvar på tre ställen. I Ringstorp kan man se rester av den, mellan Örtomta och Askeby är vägen byggd på banvallen och även vid Vårdsberg. Öster om Linköping är flygplatsen anlagd där järnvägen gick. Ut från Linköping mot nordväst ligger ett industriområde, där järnvägen gick. Sedan breder åkrarna och fälten ut sig. Vi fick ta omvägar för att hitta stationshusen och banvaktstugorna. Inte förrän i Klockrike kom vi på banvallen igen. Härifrån är vägen byggd på banvallen ända fram till Fornåsa. Från Fornåsa till Fågelsta går det att cykla på banvallen bitvis, men vi valde att cykla nordväst till Motala. Här är vägen också byggd på banvallen fram till Österstad. Härifrån gick järnvägen ut över åkrarna fram till Holmsbruk, där den breddande järnvägen ligger kvar. Vi fick välja andra vägar fram till Motala.

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 83 km lång
 • 14 november 1890 koncession beviljas för den första sträckan
 • 1 december 1897 öppnas sträckan Linköping-Fågelsta, 39 km
 • 21 december 1907 öppnas sidobanan Klockrike-Borensberg, 8 km
 • 1 maj 1908 öppnas sträckan Linköping-Ringstorp, 21 km
 • 31 juli 1915 öppnas sidobanan Motala-Fornåsa, 15 km
 • 1908-1921 elektrifieras banan i etapper
 • 1 juli 1950 förstatligas järnvägen
 • 3 juni 1956 avelektrifieras banan
 • 1 februari 1960 treskensspår Motala-Holmsbruk, 2 km
 • 29 maj 1960 upphör godstrafiken på sträckan Linköping-Fågelsta
 • 1 november 1962 upphör all trafik på sträckorna Fornåsa-Motala samt Klockrike-Borensberg
 • 29 september 1963 upphör persontrafiken Linköping-Fågelsta
 • 27 september 1964 läggs all trafik ned Linköping-Ringstorp järnväg
 • 1963-1964 rivs samtliga spår på, utom sträckan Motala-Holmsbruk

Länkar till hemsidor
http://www.historiskt.nu/smalsp/moj/index.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109631/moj/index.htm