Mönsterås-Åseda Järnväg

Historik och kuriosa
1892 planerade man i Mönsterås för att bygga en 600 mm järnväg till Målerås, men koncessionen beviljades inte. 1897 gjordes ett nytt försök att få bygga en 891 mm järnväg till Målerås, men planerna ändrades och målet blev i stället Åseda. Koncession beviljades, men pga. finansieringsproblem fördröjdes bygget och påbörjades först 1901. Den 17 oktober 1902 hade man byggt färdigt 12 km till Sandbäckshult och kunde öppna den sträckan för trafik. Här mötte man Kalmar-Berga Järnväg, också 891 mm.

Man fortsatte byggandet mot Kråksmåla, men den 11 november 1903 var pengarna slut och man fick lägga ner arbetet. Efter att ha ordnat finansieringen kunde man den 31 juli 1904 återuppta bygget av järnvägen mot Kråksmåla. Man hankade sig fram ekonomiskt och lyckades öppna sträckan Sandbäckshult-Alsterbro i januari 1905, men i juli samma år gick järnvägsbolaget i konkurs.

Trots de ekonomiska problemen var man fast besluten om att bygga järnvägen färdigt. 1912 var järnvägen färdigbyggd till Kråksmåla. 1913 var det klart till Grönskåra. 1916 hade man nått Fagerhult, men sen var det stopp. Koncessionen för förlängningen till Åseda blev indragen. Man sökte koncession för att bygga först till Triabo och sedan till Virserum, men det blev inget av med något av dessa projekt. Järnvägen tog slut i den lilla byn Fagerhult och kom aldrig längre. Länk till karta.

I slutet på 1950-talet lades trafiken ner och i början på 1960-talet rev man upp järnvägen. Det enda som idag återstår av järnvägen är sträckan mellan Mönsterås och Sandbäckshult, som breddades till normalspår i början på 1970-talet. En av männen som var med och breddade järnvägen var Göte Karlsson, pappa till denna hemsidas medförfattare Jerry Karlsson. Göte Karlsson hade en arbetsledande ställning inom SJ:s banunderhåll. 

Intryck från vår cykling
Mönsterås-Åseda Järnväg cyklade vi i flera etapper under juli månad 2007. Med tanke på att järnvägen revs upp 1963, finns förvånansvärt mycket av banvallen kvar. Här följer en redogörelse av cyklingen från Fagerhult till Sandbäckshult.

Från Fagerhult och 1 km ner till riksväg 47 finns nästan inget kvar av banvallen. Söder om 47:an fortsätter banvallen rakt söderut ca 4 km. Här är det bitvis välunderhållen skogsbilväg och bitvis igenvuxet. Mitt ute i skogen, igenvuxet och otillgängligt, ligger Kianäs station med ett omkullfallet sågverk.

Banvallen korsar sedan länsväg 125, är lättcyklad och passerar Björkedals station vid Björkshults glasbruk. När vi var där 2007 hade man glashyttan igång som ett EU-projekt. Banvallen följer sedan Badebodaån till Grönskåra, där man välkomnar med skylten: ”Hade du bott här hade du varit hemma nu”. Här passerar banvallen över Badebodaån på en välbevarad järnvägsbro. Sydost om Grönskåra följer banvallen länsväg 125, där banvallen går precis bredvid vägen är den bara en gräsvall, men så snart den viker av in i skogen är det en riktig skogsväg, som går att cykla på. Vi kunde fortsätta att cykla på banvallen söderut, förbi Kråksmåla till strax norr om Skoghult. I Skoghult korsar vi Östra Smålands Järnväg. När Skoghult blev järnvägsknut byggde man ett större stationshus, det gamla finns kvar och ligger vid vägen mot fröseke.

Efter Skoghult får man cykla på 125:an till Alsterbro. I Alsterbro finns det två banvaktstugor, förutom stationshuset. Från Alsterbro fortsätter banvallen först mot sydost mot Sandslätt sedan österut mot Knivingaryd. Strax innan Knivingaryd satt det en taggtråd över banvallen och vi fick ta en omväg för att komma vidare. Sedan fortsätter banvallen rakt österut, förbi Vackerslätt till Abbetorp. I Abbetorp har ägaren målat stationshuset och uthus i originalfärgerna de hade under järnvägstiden.

Banvallen fortsätter härifrån mot nordost och går att cykla på ända in till Sandbäckshult. Strax innan Sandbäckshult passerar banvallen över Alseterån på två renoverade järnvägsbroar. Från Sandbäckshult till Mösterås ligger järnvägen kvar, breddad till normalspår.

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 69 km lång
 • 10 mars 1899 koncession beviljas för sträckan Mönsterås-Åseda 
 • 17 oktober 1902 öppnas sträckan Mönsterås-Sandbäckshult, 12 km
 • 22 januari 1905 öppnas sträckan Sandbäckshult-Alstermo, 27 km
 • 14 september 1905 går bolaget i konkurs
 • 20 september 1912 öppnas sträckan Alstermo-Kråksmåla, 10 km
 • 4 juni 1913 öppnas sträckan Kråksmåla-Grönskåra, 11 km
 • 24 november 1916 öppnas sträckan Grönskåra-Fagerhult, 11 km
 • 1 juli 1940 förstatligas järnvägen
 • 1 september 1959 läggs persontrafiken ned Sandbäckshult- Fagerhult
 • 26 maj 1963 läggs godstrafiken ned på samma sträcka och spåren rivs upp
 • 1972 påbörjas arbete med att bredda Kalmar-Sandbäckshult-Mösterås
 • 14 november 1973 öppnas normalspåret Kalmar-Sandbäckshult-Mönsterås

Länk till hemsidor
http://www.historiskt.nu/smalsp/maj/index.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109565/maj/index.htm