Norsholm-Bersbo Järnväg och
Åtvidaberg-Bersbo Järnväg

Historik och kuriosa
För att underlätta transporten av kopparmalm från Gruvan i Bersbo till kopparverket i Åtvidaberg byggde man 1857 en 10 km lång industribana, med den ovanliga spårvidden 1188 mm, fyra svenska fot. Detta var en av de första järnvägarna i Sverige. När denna järnväg var ny utgjorde den, med sina 10 km, 15 % av Sveriges dåvarande 66 km långa järnvägsnät.

I slutet av 1870-talet prospekterades för att bygga en järnväg mellan Västervik och Åtvidaberg. I samband med detta köptes industribanan till Bersbo in av Västervik-Åtvidabergs Järnväg. 1878 hade man ändrat banans spårvidd till 891 mm, samma som järnvägen till Västervik skulle ha.

Norsholm-Bersbo Järnväg började byggas i april 1877 och stod klar i november 1878. Järnvägsbolagen hade nära samarbete och uppgick 1924 i Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar, NVHJ. När man 1964 breddade järnvägen mellan Västervik och Åtvidaberg lades sträckan upp till Norsholm ned. Sveriges dåvarande äldsta fortfarande trafikerade järnvägssträcka, Åtvidaberg-Bersbo, lades ned och revs upp.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade sträckan Ringstorp-Åtvidaberg 25 juni 2011. Vi hade då cyklat sträckan Linköping-Ringstorp och fortsatte söderut mot Åtvidaberg. Från Ringstorp fick vi ta landsvägen till Höversby, eftersom banvallen inte var farbar över åkrarna. En km norr om landsvägen finns en bit kvar vid Ullälva gård, men vi valde bort det. Vi cyklade upp i Höversby och hittade stationshuset. Sedan fortsatte vi ner till Losjöns norra ände och hittade där Höversbytunneln.

Strax söder om Losjön kom vi på banvallen och kunde cykla på den förbi Ekhults banvaktstuga och förbi Björsäter, ända till en km norr om Lakvik. I Lakvik finns en 600-mm museijärnväg. Hit har man även flyttat Bersbo stationshus, som vi av någon anledning missade att fotografera. En km söder om Pålstorps banvaktstuga lämnar banvallen vägen och finns kvar som en skogsbilväg genom skogen fram till Gruvsjön och Bersbo. Sedan fortsätter den genom skogen fram till Edshyttan. Härifrån har man byggt vägen på banvallen till två km norr om Åtvidaberg. Härifrån går banvallen som en cykelväg genom skogen förbi industriområdet Fågelsången och in till Åtvidaberg.

 Snabbfakta

 • Del av Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväg
 • 1188 mm – 891 mm
 • 42 km lång
 • 17 mars 1856 koncession för Åtvidaberg-Bersbo, 9 km, 1188 mm
 • 1 juli 1857 öppnas industribanan Åtvidabergs kopparverk-Bersbo gruva
 • 22 september 1879 koncession för sträckan Norsholm-Bersbo
 • 7 juni 1877 övertas Åtvidaberg-Bersbo Järnväg av Västervik-Åtvidaberg-Bersbo Järnväg
 • 1878 Bersbo-Åtvidaberg byggs om till 891 mm
 • 18 november 1878 öppnas Norsholm-Bersbo Järnväg, 33 km
 • 1 januari 1924 tas järnvägarna över av Norsholm-Västervik-Hultsfred Järnvägar
 • 31 maj 1964 läggs trafiken ned på hela sträckan
 • Rivningsår okänt
 • En liten museijärnväg  på 600 mm finns i Lakvik

Länkar till hemsidor
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109631/nvhj/index.htm
http://medlem.spray.se/ristenlakvik/index.htm