Östra Blekinge Järnväg

Historik och kuriosa
När man började planera för en järnväg från Karlskrona mot nordost, var planerna att järnvägen skulle gå ända till Kalmar och få namnet Kalmar-Karlskrona Östra Järnväg. Men det ansågs för dyrt att bygga den normalspårig, och Kalmar var inte intresserade av en järnväg med spårvidden 1067 mm. Man ville inte ha tre spårvidder i Kalmar. Därför blev det efter många turer klart att man skulle bygga en 1067 mm järnväg endast till Torsås. Några år efter banans invigning byggde man bibanan Torsås-Bergkvara, för att nå till hamnen. Det byggdes även en 891 mm järnväg sträckan Kalmar-Torsås. Länk till karta Östra Blekinge Järnväg.

Stationshuset i Fågelmara liknar inte något annat av stationshusen på sträckan Gullberna-Torsås. Däremot liknar det några av stationshusen på sträckan Torsås-Gullabo. Detta beror med största sannolikhet på att Fågelmara station byggdes om 1916, samtidigt som man uppförde stationshusen på sträckan mot Gullabo.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Östra Blekinge Järnväg i juli 2008. Vi började i Torsås och cyklade söderut. Detta är en banvall som bara kan uppskattas av den riktige järnvägsentusiasten. Bitvis är den mycket svårframkomlig och igenvuxen.

Första sträckan till Norra Tång får man först cykla på landsvägen, vid Dynekärr går det att cykla banvallen genom skogen, om än något besvärligt.  Från Norra Tång har man byggt en väg på banvallen ca 1,5 km söderut, sedan får man ta en sväng på byvägen runt åkrarna, tills man hittar banvallen igen och kan fortsätta på en skogsstig nästan ända fram till Brömsebro.

Landabäcken utgör gräns mellan Småland och Blekinge. Här passerar vi över en gammal järnvägsbro, som före 1658 var gräns över till det gamla Öst-Danmark. Den här järnvägsbron är inte lika imponerade som vår riktiga gränsbro över till Danmark. Från Brömsebro fortsätter banvallen som en stig genom skogen fram till Fågelmara. Härifrån till Jämjö är det bitvis nästan oframkomligt på banvallen genom skogen.

Längre än till Jämjö kunde vi inte cykla. Härifrån till Gullberna och Karlskrona går E22 ungefär där banvallen gick och till höger och vänster ligger åkrarna. Det finns ingen väg som går parallellt med europavägen. Vi åkte bussen tillbaka till Torsås och hämtade bilen och körde sedan längs E22 och fotograferade järnvägsbyggnaderna som vi hittade på sträckan fram till Lyckeby.

Snabbfakta

  • 1067 mm
  • 43 km lång
  • 5 juni 1896 koncession Gullberna-Torsås
  • 19 januari 1899 öppnas järnvägen
  • 1 juli 1943 förstatligas järnvägen
  • 30 maj 1965 läggs all trafik ned på hela sträckan
  • 1965-1966 rivs spåren

Länk till Rolf Steens hemsida:
http://www.historiskt.nu/smalsp/oblj/oblj.html