Östra Värends och Östra Smålands Järnvägar

Historik och kuriosa
Östra Smålands järnväg var från början två järnvägar: Ruda-Oskarshamns Järnväg (ROJ) samt Ruda-Älghultsby Järnväg (RÄJ). ROJ byggdes först av dessa och öppnades 1907. Det fanns stort intresse för en järnväg i de skogrika trakterna runt Fliseryd, mellan Oskarshamn och Ruda.
Se länk till karta.

Samtidigt ville ägarna av Växjö-Åseda-Hultsfreds Järnväg (VÅHJ) ha en förbindelse till järnvägen Nybro-Sävsjöström. Redan 1909 biviljades en koncession för en järnväg mellan Brittatorp och Sävsjöström. Av olika anledningar dröjde det ändå till 1922 innan det fanns en färdig järnväg, sträckningen hade då blivit Sevedstorp-Sävsjöström-Älghult, Östra Värends Järnväg (ÖVJ). Se länk till karta.

Medan ÖVJ var under byggnad, byggdes även en järnväg som skulle länka ihop ROJ och ÖVJ. Det blev Ruda-Älghultsbys Järnväg. Med några månaders mellanrum blev dessa båda järnvägar färdiga.

Som för så många andra järnvägar blev dessa olönsamma och gick i konkurs 1931. ROJ och RÄJ slogs ihop till Östra Smålands Järnväg, som blev dotterbolag under Kalmar-Berga Järnväg. ÖVJ gick ihop med (VÅHJ). Under andra världskriget hade man ganska god ekonomi på järnvägarna, men under 1950-talet gick det åter nedåt. Inledningen på 1960-talet blev början på slutet för järnvägarna.

Våra uppleverser av cyklingen
Östra Värends Järnväg och Östra Smålands Järnväg cyklade vi 2006-2007. Sträckan Växjö-Sevedstorp har vi cyklat flera gånger. Mellan Växjö och Rottne rustade kommunen upp banvallen under sommaren 2011. Från Rottne till Brittatorp är banvallen också mycket bra. Från Brittatorp till Eke banvaktstuga, vid Sevedstorp, är banvallen fullt framkomlig, men lite vattensjuk på sina ställen.

Vid Eke banvaktstuga svänger man av mot höger in på banvallen, som revs upp 1963. Här går det en stig, som går att följa ca en km in i skogen. Där tar det stopp 800 m norr om Eke gård. Vi tog en omväg för att komma till Värendseke station, ett mycket tilltalande stationshus, väl värd omvägen. Sedan måste man åter ta en omväg för att komma på banvallen igen, väster om Eke. När vi cyklade, kunde man följa banvallen på en stig genom skogen, nästan ända fram till Dädesjö. Men i samband med att man byggde om riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås 2009, satte man viltstängsel längs väg 23. Stängslet blockarer den gamla banvallen, vilket gör att det har blivit svårare, kanske omöjligt att ta sig över.

Från Dädesjö går det att cykla på banvallen ända till Lenhovda, man får ta en liten omväg vid Näsbykulla. Första gången vi cyklade mellan Lenhovda och Sävsjöström, var banvallen knappt framkomlig. Sträckan är sedan sommaren 2014 iordninggjord och och belagd med stenmjöl. Det är en mycket fin sträcka. I på en bergvägg finns klotter bevarat från år 1919, där en rallare ristat in ett datum. Kanske var det då sprängningarna var färdiga i den 5-6 meter djupa skärningen.

I Sävsjöström korsar vi banvallen av den normalspåriga Nybro-Nässjö Järnväg. På banområdet finns informationsskyltar som visar på ortens järnvägshistoria. I ett uthus till banvaktstugan har ägaren byggt en modelljärnväg som visar hur det såg ut i samhället under järnvägsepoken.

Från Sävsjöström till Hageskruv finns det inte mycket kvar av banvallen. Visserligen finns det en stig att följa bitvis, men den är inte lätt att följa. På ett ställe hittade vi en väg som inte finns på kartan. Troligtvis har den kommit i dagern efter stormen Gudrun 2005, när skogsägaren skulle köra ut virke från vindfällen i skogen. Från Hageskruv till Älghult kan man se banvallen söder om vägen som en vall eller skärningar.

Den 19 juli 2015 cyklade vi mellan Älghult och Fröseke igen. Vi cyklade söderut från Älghult, ca en km och svängde sedan in på Kyrkvägen. Efter ca 300 meter korsar banvallen vägen. Härifrån kunde vi cykla på banvallen ända till Alstermo. Underlaget är skiftande, grus och stenmjöl samt asfalt inne i samhället. Strax efter Alstermo kommer man fram till Rydefors station. Här står ett vitt staket vid tomtgränsen och hindrar framfarten. Istället får man följa skogsvägen som går väster om stationshuset, ca en km tills man kommer på banvallen igen. Sedan går det att följa banvallen igen ända in till Fröseke.

I Fröseke gick järnvägen på en hög vall och bro över samhället. Vallen och bron är rivna, endast brofästena finns kvar, så man får ta en omväg över Alsterån för att hitta banvallen igen. Sedan följer den Uvasjön ett långt stycke, med mycket vacker utsikt. Där banvallen lämnar Uvasjön blir den dålig och det gäller att hitta en skogstig som leder ut till landsvägen. I Skoghult korsar vi Mönsterås-Åseda Järnväg. Stationshuset i Skoghult är en ståtlig byggnad. Jag blir alltid lika fascinerad av att hitta sådana här stationshus i små oansenliga byar på 20-30 hus.

Mellan Skoghult och Allgunnen fick vi cykla mycket på landsvägen. På flera ställen fick vi vända för att vi inte kunde ta oss över rivna broar vid vattendrag. Bron över Badebodaån, strax innan Allgunnen var en pärs. Den sträcker sig flera meter över ån och var åtminstone vid det tillfället i mycket dåligt skick. Sedan går banvallen längs sjön Allgunnen, med mycket vackra vyer. Efter Allgunnen är banvallen svår att följa, men dyker upp igen vid Älmhultsbro, vid Trändeån. Härifrån kan man följa banvallen ända till Ruda.

Från Ruda kan man cykla på banvallen ett par km och efter ytterligare ett par km på landsvägen kommer man åter på banvallen vid Bankeberg. Härifrån går det cykla på banvallen ända till Fliseryd. Efter Fliseryd går det att cykla på banvallen 4-5 km. Sedan måste man hitta andra skogsvägar fram till Skorpetorp. Här hamnade vi mitt på golfbanan, till spelarnas stora förtret. I Skorpetorp ligger banvaktstugan och stationshuset nästan bredvid varandra. Bakom stationshuset kan man öppna en kreatursgrind och följa banvallen genom en hage. Sedan går banvallen som en nästan rak linje ända in till Oskarshamn. Här är banvallen i mycket bra skick. Det är bara den sista km över spårområdet i Oskarshamn, som man inte kan cykla.

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 119 km lång
 • 2 september 1907 koncession för Ruda-Oskarshamns Järnväg (ROJ)
 • 11 januari 1907 öppnas ROJ, 34 km
 • 26 juni 1909 koncession för sträckan Sevedstorp-Sävsjöström, Östra Värends Järnväg (ÖVJ)
 • 1 juni 1912 koncession för sträckan Sävsjöström-Älghult (ÖVJ)
 • 14 december 1917 koncession för Ruda-Älghults Järnväg (RÄJ)
 • 9 december 1922 öppnas Östra Värends Järnväg, Sevedstorp-Älghult, (ÖVJ), 39 km
 • 14 november 1922 öppnas bandelen Ruda-Skoghult, RÄJ, 23 km
 • 19 augusti 1923 öppnas bandelen Skoghult-Älghult, RÄJ, 23 km
 • 1931 går ROJ och RÄJ i konkurs
 • 1 juli 1932 bildar ROJ och RÄJ  Östra Smålands Järnväg (ÖsMJ)
 • 1931 går även ÖVJ i konkurs och införlivas i Växjö-Åseda-Hultsfreds Järnväg
 • Från 1936 genomgående persontrafik Växjö-Oskarshamn
 • 1 juli 1940 förstatligas ÖsMJ
 • 1 juli 1941 förstatligas ÖVJ
 • 29 september 1963 läggs trafiken ner på sträckan Sevedstorp-Ruda
 • 1 juli 1966 läggs trafiken ner på sträckan Ruda-Oskarshamn
 • 1967-1968 rivs sträckan Sevedstorp-Lenhovda
 • 1968 rivs sträckan Oskarshamn-Skorpetorp
 • 1968-1969 rivs sträckan Sävsjöström-Ruda
 • 1970-1971 rivs sträckan Ruda-Skorpetorp
 • 1983 avslutas den sista godstrafiken Lenhovda-Sävsjöström
 • 1984 rivs sträckan Lenhovda-Sävsjöström

 Länkar till Rolf Steens hemsida
http://www.historiskt.nu/smalsp/roj/osmj.html
http://www.historiskt.nu/smalsp/oovj/oovj.html
http://cyklabanvalliuppvidinge.wordpress.com/