Skövde-Axvalls Järnväg 

Historik och kuriosa
Till skillnad från många andra stationer, ville Skövde när man fått Västra Stambanan 1859, ha så många järnvägsbolag och linjer som möjligt att ansluta till stationen. När andra stationer kämpade för monopol, satsade Skövde på mångfald. Lidköping-Skara-Stentorps Järnväg (LSSJ) hade sedan 1874 redan en station i Axvall, denna station ville Skövde-Axalls Järnväg (SAJ) av naturliga skäl ha tillträde till. Här blev det däremot tuffa förhandlingar innan SAJ fick komma intill stationen.

1902 kom man igång med bygget och den största utmaningen blev att göra den 500 m långa skärningen genom klakstensberget vid Våmb kyrka, strax väster om Skövde. 1904 var den 21 km långa järnvägen färdig. 1919 lades ett treskenspår till Gullhögens bruk, 1,5 km väster om Skövde, som därmed fick normalspår. Se länk till karta.

1935 togs SAJ över av LSSJ. 1961 lades all trafik ner på smalspåret, endast godstrafiken på normalspåret mellan Gullhögen och Skövde blev kvar. Den finns kvar än idag.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade mellan Axvall och Skövde den 4 juli 2010. I Axvall finns inga spår kvar av järnvägen. Det finns heller inte mycket kvar fram till Varnhem. Det mesta är nedplöjt till åker, utom en sträcka på ca 800 m en km innan Varnhem. Från Varnhem cyklade vi upp till Backa, ett par km norr om Varnhem. Därifrån kan man cykla banvallen ända fram till Gullhögen, strax innan Skövde.

Det var en mycket vacker cykeltur över Billingen, med en höjdskillnad på ca 100 meter, med högsta punkten mitt emellan Varnhem och Skövde, ett par km öster om Ljungstorp banvaktstuga. Här går banvallen högt över riksväg 49. Sen går det utför nästan hela vägen till Skövde. Efter Våmbklevens hållplats börjar skärningen genom kalkstensberget. Det är en sällsam upplevelse att cykla genom den 500 meter långa skärningen.

Snabbfakta

  • 891 mm
  • 21 km lång
  • 22 december 1998 koncession beviljas
  • 26 mars 1904 öppnas järnvägen för allmän trafik
  • 10 juli 1919 öppnas treskensspår på sträckan Gullhögen-Skövde 
  • 1 juni 1935 köps järnvägen av Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg
  • 1961 upphör all trafik mellan Axvall-Gullhögen
  • Endast godstrafiken mellan Gullhögen och Skövde blir kvar
  • 1967 rivs allt smalspår på hela sträckan, normalspåret Gullhögen-Skövde lämnas kvar

Länkar till Rolf Steens hemsida
http://www.historiskt.nu/smalsp/saj/saj.html