Spångenäs-Vimmerby-Ydrefors Järnväg

Historik och kuriosa
Spångenäs-Vimmerby-Ydrefors Järnväg var egentligen två järnvägar, Vimmerby-Spångenäs Järnväg samt Vimmerby-Ydre järnväg. Båda var en del av Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar. Länk till karta.

1901 diskuterades i Vimmerby möjligheterna att bygga en järnväg som skulle ansluta i Spångenäs vid Hultsfred-Västerviks Järnväg. 1906 kunde man inviga den nya järnvägen. Man ville även ha en förlängning till Ydre och fick koncession för det 1908. På grund av ekonomiska problem blev inte den banan byggd förrän 1922 och då med hjälp av Arbetslöshetskommissionen. Detta AK-projekt var färdigt 1924.

Ydrebanan fick en mycket kort livslängd. Redan 1933 lades persontrafiken ned och godstrafiken upphörde 1940. Innan banan var helt riven, genomförde Flygvapnet bombövningar på banvallen, den 6 juni 1940.

Våra intryck från cyklingen
Vi cyklade Spångenäs-Vimmerby-Ydrefors den 25 och 26 maj 2012. Vi började i Spångenäs, där det finns en liten väntkur och man kan se ett stycke av spåret mot Vimmerby. Att följa banvallen från Spångenäs till Vimmerby är inte lätt. Första stycket till Dalsjö får man cykla på landsvägen. Från Dalsjö kan man cykla ca 1 km på banvallen, sedan får man ta en omväg på byvägen tills man hittar banvallen igen, 1,5 km före Hällerum. Härifrån går det cykla på banvallen ända fram till Vassemåla station. Sedan får man åter ta en liten omväg, men kan sedan följa banvallen fram till Slättefall. På kartan ser det ut som om man ska kunna följa banvallen genom skogen ända fram till Vimmerby, men efter knappt två km tappade vi bort banvallen och kom vilse. Med hjälp av GPS hittade vi tillbaka till landsvägen och cyklade sedan på den fram till Vimmerby.

Efter Vimmerby hittade vi inte banvallen igen förrän vid Djurstorp station. Härifrån kan man cykla på banvallen ända fram till Norrkvill. 1,5 km norr om Norrkvill passerade järnvägen på en bro över Stångån. Den bron finns inte kvar, men däremot kan man se det stensatta brofästet. Efter en omväg på ett par km kommer man åter på banvallen och kan följa den ända fram till Ydrefors.

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 48 km
 • 24 juli 1903 koncession för Vimmerby-Spångenäs
 • Del av Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar
 • 30 januari 1906 öppnas Vimmerby-Spångenäs Järnväg, (VSJ)17 km
 • 11 oktober 1924 invigs Vimmerby-Ydre Järnväg (VYJ), 30 km
 • 1 januari 1928 köps VSJ av Norsholm-Västervik-Hultsfred Järnvägar (NVHJ)
 • 1 juni 1933 läggs persontrafiken ned på VYJ
 • 1 juli 1937 köps VYJ av NVHJ
 • 1 januari 1940 läggs godstrafiken ned på sträckan Vimmerby-Ydrefors och banan rivs samma år
 • 1 juli 1949 förstatligas NVHJ
 • 31 augusti 1958 läggs all trafik ned på Vimmerby-Spångenäs
 • 1961 rivs Vimmerby-Spångenäs