Stockholm-Rimbo Järnväg,
del av Stockholm-Roslagens Järnvägar

Historik och kuriosa
Under åren 1880 och 1881 diskuterades olika förslag till en järnvägslinje mellan Stockholm och Roslagen. En järnvägslinje skulle underlätta försörjningen av livsmedel från Roslagen till Stockholm. Den 2 februari 1882 bildades Stockholm-Rimbo Järnvägsaktiebolag som sökte och beviljades koncession för en smalspårig järnväg mellan Albano och Rimbo den 14 juli 1882. Det skulle dröja till den 10 juli 1884 tills koncessionen för hela järnvägen in till Stockholm var beviljad. Den 1 augusti 1883 påbörjades arbetet på den norra bansträckan. I april 1884 kom man igång med banbygget söderut. Den 28 september 1885 avsynades den 98 meter långa Stocksundsbron och den 17 december samma år spikades den sista rälen fast på järnvägen. Den 21 december 1885 kunde järnvägen öppnas för allmän trafik.

Som första järnväg i Europa elektrifierades sträckan Stockholm-Djursholm 1895. Elektrifieringen fortsatte en etapp i taget fram till 1946, se snabbfakta nedan. SRJ expanderade efter hand och arrenderade eller köpte upp andra smalspåriga järnvägar i Roslagen. 1909 bytte man namn till Stockholm-Roslagens Järnvägar. 1951 blev SRJ ett statligt bolag och 1959 gick SRJ upp i SJ.

Fram till 1963 gick järnvägen ända fram till Engelbrekts plan i Stockholm. Åren 1967-1972 drev SJ tågtrafiken för Stockholms lokaltrafiks räkning. SJ ville helst inte befatta sig med smalspårsjärnvägar och försökte lägga ned järnvägen. Detta slutade med att Stockholms läns landsting 1972 tog över trafikeringen åt SL och järnvägen fick namnet Roslagsbanan. 1980 lades sträckan Kårsta-Rimbo ned och revs upp 1982. Roslagsbanan är den enda återstående smalspåriga järnvägen i Sverige som trafikeras med reguljär trafik.

1996 invigdes den nya dubbelspåriga Stocksundsbron och två år senare monterades den gamla bron ned. Vid detta tillfälle rätades Roslagsbanan ut och kortades med 200 meter. Som kuriosa kan nämnas att ett banvallsras vid Frescati den 17 april 1906 gjorde att banan var avstängd under tre månader. Två provisoriska hållplatser norr och söder om raset uppfördes och passagerarna fick gå till fots förbi rasplatsen. Skulle dagens resenärer acceptera något liknande?

Intryck från vår cykling
Eftersom järnvägen ligger kvar mellan Stockholm och Kårsta cyklade vi endast sträckan mellan Rimbo och Kårsta. Detta gjorde vi den 30 juni 2016. Givetvis tog vi också en tur till Stockholm med Roslagsbanan.

Vi hade egentligen inga stora förhoppningar om att kunna ta oss fram hela vägen på cykel, eftersom banvallen är uppmärkt på kartan som en obetydlig stig. Vi cyklade iväg under devisen: går det så går det. Mellan Rimbo och Asplund, söder om Rimbo, går det en cykelväg bredvid stora vägen. Efter Asplund, på vänster sida av vägen går sedan banvallen, som en meterbred stig, parallellt med vägen. Underlaget är väl inte det bästa, bitvis är gruset väldigt löst efter trampet av hästar. Efter ca 5 km kom vi fram till byn Rö. I norra änden ser det ut som det har legat en bangård och perrong. I södra änden hittade vi banvaktstugan, precis innan banvallen svänger av mot väst och stora vägen passerar den över  en hög bro. Vi fortsatte på banvallen och kom efter några km fram till sjön Sparren. Här låg det tidigare en banvaktstuga och en hållplats.  En minnestavla visar platsen. Vi fortsatte längs sjön i flera km och hade en mycket vacker utsikt.  Där sjön tar slut ligger en vändplats och en grusväg.  Vi övergav banvallen och cyklade de sista km på grusvägen förbi Backa herrgård och ner till Kårsta station. Det var värt besväret med det dåliga underlaget att cykla denna fina sträcka.

Snabbfakta

 • 891 mm bred
 • 56 km
 • 14 juli 1882 koncession beviljas för sträckan Albano-Rimbo
 • 10 juli 1884  koncession beviljas för sträckan Stockholm Östra-Albano
 • Under december 1884 öppnas sträckan Stocksunds hamn-Rimbo för godstrafik
 • 21 december 1885 öppnas hela järnvägen för allmäntrafik
 • 15 maj 1895 elektrifieras järnvägen från Stockholm till Djursholm
 • 19 september 1906 elektrifieras järnvägen fram till Djursholms Ekeby
 • 1 juli 1951 blir SRJ ett statligt bolag
 • 1 juli 1959 uppgår SRJ i SJ
 • 1963 rivs sträckan Stockholm Östra-Engelbrekts plan
 • 1 juli 1969 upphör godstrafiken på järnvägen
 • 1 maj 1972 övertas SRJ av Stockholms Lokaltrafik
 • 1 maj 1972 – 31 december 1973 avelektrifieras sträckan Kårsta-Rimbo
 • 1 januari 1980 övergår SL:s järnvägar i AB Stockholms Lokaltrafiks Järnvägar
 • 12 januari 1980 upphör all trafik på sträckan Kårsta-Rimbo, 14 km
 • 1982 rivs sträckan Kårsta-Rimbo
 • 1909 byter SRJ namn till Stockholm-Roslagens Järnvägar
 • 6 november 1932 elektrifieras järnvägen fram till Roslags Näsby
 • 15 maj 1939 elektrifieras järnvägen fram till Vallentuna
 • 5 juni 1944 elektrifieras järnvägen fram till Lindholmen
 • 27 juli 1945 elektrifieras järnvägen fram till Frösunda
 • 3 juni 1946 elektrifieras järnvägen fram till Rimbo

Länkar
http://www.historiskt.nu/smalsp/srj/srj_beskrivning.html
http://www.roslagsbanan.com/historia/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stocksundsbron_(Roslagsbanan)