Trollhättan-Nossebro Järnväg

Historik och kuriosa
I slutet av 1800-talet var Trollhättan en betydande industristad. Redan 1877 hade Trollhättan fått järnvägsförbindelse via Bergslagens Järnvägar (BJ). Man ville även ha en förbindelse med Västergötlands-Göteborgs Järnvägar (VGJ) i Skaraborg och lät undersöka vilken plats vid VGJ som skulle vara lämplig för en förbindelse till Trollhättan. Valet föll på Nossebro. Arbetet med den nya järnvägen påbörjades i slutet av 1913 och den 15 februari 1916 kunde Trollhättan-Nossebro Järnväg (TNJ) öppnas.

I Trollhättan kunde man inte komma överens med BJ om trafikering av stationen, så man fick bygga en egen station, på andra sidan bangården. Inte förrän vid förstatligandet 1939 flyttades driften av TNJ till Trollhättans station. TNJ:s provisoriska station, som var i drift i 40 år, revs 1977. Redan från början sköttes trafikeringen av TNJ av VGJ. 1923 begärdes TNJ i konkurs och köptes av staten, som i sin tur sålde järnvägen vidare till VGJ.

1960 blev början till slutet för järnvägen SJ ville lägga ner järnvägen, men på grund av dåliga vägförbindelser överlevde järnvägen fram till 1968. Omdedelbart efter nedläggningen rev man upp järnvägen och banvallen gjordes om till väg mellan Nossebro och Åsaka.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade Trollhättan-Nossebro Järnväg mellan Nossebro och Åsaka den 3 maj 2013. Banvallen var lättcyklad, men inte särskilt minnesvärd. Banvallen går över fält och mossar och genom skogar. De flesta av stationerna och banvaktstugorna finns kvar. Ändå var den på något odefinierbart sätt tråkig. Banvallen tar slut i Åsaka. När man en gång byggde järnvägen hade man svårt att få hållbarhet i banvallen väster om Åsaka mot Trollhättan. Kanske är detta orsaken till att man inte gjorde väg av banvallen vid rivningen 1968-1969.

Läsare av denna hemsida har påpekat för oss att banvallen inte tar slut i Åsaka. Däremot är den svårframkomlig mellan Åsaka och Gärdhem. Mellan Gärdhem och Trollhättan är banvallen asfalterad och leder ända fram till platsen där "smalspårsstationen" låg, norr om Trollhättans station. Tack, för denna kompetterande information.

Snabbfakta

  • 891 mm
  • 33 km lång
  • 1 augusti 1907 koncession beviljas
  • 15 februari 1916 öppnas järnvägen för allmän trafik
  • 1923 går banan i konkurs
  • 1 juli 1925 köps av Västergötlands-Göteborgs Järnväg
  • 1 juli 1948 förstatligas järnvägen
  • 10 juni 1954 upphör godstrafiken
  • 16 juni 1968 läggs persontrafiken ned
  • 1968-1969 rivs järnvägen

Länkar till hemsidor
http://www.historiskt.nu/smalsp/vgj/tnj/tnj.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109566/vgj/linje/tnjkar.htm