Uppsala-Länna Järnväg,
del av Stockholm-Roslagens Järnvägar

Historik och kuriosa
Uppsala-Lenna Järnvägs (ULJ) historia började i Uppsala den 11 oktober 1873, då ingenjör Söderlund och kapten Godenius fick uppdrag att skissa och räkna på en järnväg mellan Uppsala och Länna, där det fanns ett järnbruk. Ett drygt år senare, den 20 november 1874, kunde man presentera ett förslag som godtogs och ansökan om koncession söktes hos Kungliga Järnvägsstyrelsen. Koncessionen beviljades den 15 januari 1875 och i april samma år påbörjades arbetet. Den 5 november 1876 kunde den 21 km långa järnvägen, som i folkmun kom att kallas Lennakatten, öppnas för allmän trafik.

Redan under bygget av ULJ påbörjades planeringen för en förlängning till Norrtälje hamn via Rimbo. Det skulle ändå dröja till 1884 innan Länna-Norrtälje Järnväg (LNJ) stod färdig. Tio år efter öppnandet av ULJ stod även Stockholm-Rimbo Järnväg färdig. Ett helt nät av smalspåriga järnvägar höll på att bildas i Roslagen.

1905 fick SRJ aktiemajoritet över ULJ och arrenderade banan fram till 1908, då SRJ helt köpte upp ULJ, som införlivades i SRJ. Den 1 januari 1909 bytte Stockholm-Rimbo Järnväg namn till Stockholm-Roslagens Järnvägar, med samma signatur: SRJ.

Tidtabellen lades om och det var inte längre möjligt att åka direkttåg från Norrtälje och Rimbo till Uppsala, utan man var tvungen att byta tåg i Faringe. Direkttågen gick istället Stockholm-Rimbo-Faringe-Gimo.

Den 1 februari 1960 lades persontrafiken ned mellan Faringe och Gimo. Under några år fram till den 1 januari 1967 kunde man åter åka direkttåg mellan Rimbo och Uppsala, men sedan upphörde persontrafiken även på denna sträcka. Godstrafiken fortsatte på sträckan Uppsala-Faringe-Rimbo-Hallstavik fram till den 19 april 1977. Då var man färdig med breddningen och upprustningen samt förlängningen av järnvägen Dannemora-Harghamn till Hallstavik och man behövde inte längre godstrafiken på den gamla smalspåriga järnvägen. Rivningen av järnvägen påbörjades genast i Hallstavik.

Museiföreningen Stockholms-Roslagens Järnvägar bildades 1968. Från sommaren 1974 fick man tillstånd av SJ att köra museitåg på sträckan Uppsala-Faringe varannan söndag, eftersom det enbart kördes godståg på vardagar. Trafiken utökades efter hand. När godstrafiken upphörde 1977 räddades denna sträcka, då Uppsala kommun den 18 juni 1978 beslöt att köpa sträckan Uppsala Ö-Faringe och arrendera ut den till museiföreningen.

Intryck från vår resa med Lennakatten
Den 26 juni 2016 åkte vi ångtåg med Uppsala-Länna Järnväg, Faringe-Uppsala tur och retur. En resa på 33 km som tog 1 timme och 30 minuter enkel resa. Det var en trevlig resa genom skog, förbi sjöar och stopp i varje by vi passerade. Det skumpade gemytligt och ombordpersonalen var entusiastiska och passionerade. Det kändes som att det var mer personal på det här tåget än på X2000. Efter fikapaus i Uppsala bar det tillbaka till Faringe. I Marielund blev det tågbyte. Ångtåget skulle tillbaka till Uppsala, efter att personalen fått matrast. Vi fick åka vidare med ett annat veterantåg draget av ett diesellok. Denna resa var väl värd biljettpriset. Dessutom höll tåget tidtabellen.

I Faringe har man återuppbyggt stationshuset som brann ned 1982 och här har Lennakatten sin hemmahamn. I lokstall, rälsbussgarage och magasin förvarar man allt som hör till Uppsala-Lenna Järnväg. I Uppsala har man återuppbyggt den rivna stationen Uppsala Östra.

Snabbfakta

 • 891 mm bred
 • 21 km Uppsala Ö-Länna, 11 km Länna-Faringe
 • 15 januari 1875 koncession beviljad för ULJ
 • 5 november 1876 öppnas ULJ för allmän trafik
 • 23 oktober 1884 samtrafikering mellan ULJ och LNJ
 • Från 1885 samförvaltning mellan ULJ och LNJ
 • 8 juli 1905 övertas LNJ av SRJ och SRJ tar över trafikeringen av ULJ
 • 1908 övertas ULJ av SRJ
 • 1 juli 1951 förstatligas SRJ
 • 1 januari 1967 upphör all personaltrafik
 • 1968 bildas Museiföreningen Stockholms-Roslagens Järnvägar
 • Sommaren 1974 påbörjas musietrafik på sträckan Uppsala Östra-Faringe, 33 km
 • 19 april 1977 upphör godstrafiken på samma sträcka
 • 18 juni 1978 köps sträckan av Uppsala kommun som arrenderar ut den till museiföreningen

Länkar
http://www.historiskt.nu/smalsp/srj/srj_beskrivning.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm%E2%80%93Roslagens_J%C3%A4rnv%C3%A4gar
http://www.srjmf.se/
http://www.historiskt.nu/smalsp/srj/ulj/ulj.html