Väderstad-Skänninge-Bränninge Järnväg

Historik och kuriosa
I slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet höll man på att bygga ett nät av smalspårsjärnvägar (891 mm) i Östergötland. Trots att Skänninge stad fått en normalspårig järnvägsförbindelse med Mjölby samt Motala och Hallsberg 1873, ville man tillsammans med socknarna runt omkring även ha förbindelse med smalspårsnätet. Efter mycket diskussioner om linjedragningen, kunde man 1910 enas om den slutgiltiga sträckningen. I Bränninge fick man förbindelse med smalspåriga Mellersta Östergötlands Järnväg (MÖJ). Järnvägen kunde öppnas för allmän trafik i oktober 1913, utom på den sista biten in till Väderstad station, där dröjde det ytterligare ett halvår innan man kommit överens om villkoren. Se linjekarta.

Som för så många andra järnvägar, var den dåliga lönsamheten även för denna det största problemet. Sträckan mellan Väderstad och Skänninge lades ned efter bara 20 år. Samma år togs järnvägen över av MÖJ och på 1950-talet lades all trafik ned och banan revs upp.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade mellan Bränninge och Väderstad den 29 juni 2011. Den här sträckan cyklade vi i det närmast ingenting på banvallen. Nästan hela vägen är den nedplöjd till åker. Trots detta var det en fin cykeltur över Östgötaslätten. Av de femton stationer och banvaktstugor som finns kvar hittade vi tolv. I Skänninge var stationen, vid denna tidpunkt, tillbommad för renovering. Banverket höll även på att bygga om järnvägen mellan Mjölby och Motala och göra den dubbelspårig.

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 44 km lång
 • 24 april 1908 koncession beviljas
 • 19 oktober 1913 öppnas bandelen Bränninge-Hygnestad, 41 km
 • 4 maj 1914 öppnas sträckan Hygnestad-Väderstad, 3 km
 • 1 oktober 1934 upphör persontrafiken på sträckan Väderstad-Skänninge
 • 30 november 1934 tar Mellersta Östergötlands Järnväg över driften
 • 1942 läggs godstrafiken ned på sträckan Väderstad-Skänninge
 • 1 oktober 1953 upphör persontrafiken på sträckan Skänninge-Bränninge
 • 1 september 1959 upphör godstrafiken på samma sträcka
 • 1952-1953 rivs sträckan Vallsberg-Bjälbo
 • 1955-1956 rivs sträckan Bjälbo-Skänninge
 • 1959-1961 rivs sträckan Skänninge-Bränninge

Länk till hemsidor:
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109631/vsbj/index.htm
http://www.historiskt.nu/smalsp/vsbj/index.html