Växjö-Hultsfreds Järnväg
Hultsfred-Västerviks Järnväg

Historik och kuriosa
Välkommen på en resa på Sveriges krokigaste järnväg.  Den följer landskapet och slingrar sig mellan sjöar och bergsknallar, från Växjö till Klavreström. Den här första sträckan togs i bruk 1895. Nedan kan du läsa i Snabbfakta om när de övriga delsträckorna blev färdigställda.

När man byggde om riksväg 31, och drog vägen utanför Norrhult, 1973, ville man inte satsa pengar på en riktig brokonstruktion för järnvägen, eftersom man inte trodde att järnvägen skulle överleva så många år till. I stället lät man ingenjörsregementet Ing 2, från Eksjö, uppföra en provisorisk militärbro. Ingen kunde väl då tro att denna bro skulle bli permanent. När järnvägen revs upp 2002 fick bron finnas kvar som gång- och cykelbro. Denna järnvägsbro är den enda av sitt slag i hela Sverige.

I Hultsfred ansluter järnvägen till Västervik, som öppnades 1879. När man breddade järnvägen från Åtvidaberg till Västervik, 1964, lade man ett treskenspår mellan Jenny och Västervik, för att fortfarande kunna köra smalspårstågen ända in till Västervik. 

Våra upplevelser från cykling, dressinåkning samt tågresa
Sträckan mellan Växjö och Åseda är uppriven och det går att cykla hela vägen och det har vi gjort vid några tillfällen, senast den 17 juli 2021. Från Växjö till Evedal är det sedan november 2013 asfalterat hela sträckan. Från Evedal och norrut till Brittatorp och Målajords hållplats är det fin grusväg, sedan Växjö kommun iordningställde sträckan Sandsbro-Rottnekvarn, sommaren 2011. 

Vid Målajords hållplats korsar banvallen länsväg 897, mellan Rottne och Eke. Härifrån är banvallen undermålig ca 1 km, därefter har man byggt bred grusväg på banvallen, eftersom man har uppfört vindkraftverk längs med banvallen fram till Braås. I Braås får man ta till vänster vid Volvo och fortsätta fram till sjön Örken. Här kommer man fram till banvallen mot Böksholm till vänster och Braås till höger. Genom hela Braås är banvallen alldeles utmärkt och det finns bänkar att sitta och fika norr om stationshuset.

Efter Braås följer den vackraste sträckan längs sjöarna Madkroken och Norrsjön, men tyvärr är banvallen här i allra sämst skick. Det är verkligen beklagligt. När man kommer till Klavreström så är man i Uppvidinge kommun. Härifrån till Åseda har föreningen Cykla banvall i Uppvidinge gjort iordning banvallen så att det är mycket fint grus och stenmjöl som underlag. Vid Flybo ligger banans högsta punkt och det märks i benen. Vid Björkgatan i Åseda tar banvallen slut och man får cykla Sturegatan och Storgatan för att komma fram till Järnvägsgatan.

Sträckorna Åseda-Hultanäs, 9 km, Virserum-Aggatorp, 3,5 km samt Hultsfred-Målilla sanatorium, 12 km, kan man åka med dressin och det har vi givetvis gjort. Det är mycket trevligt, ett måste för en järnvägsentusiast.

Från Hultsfred går det på somrarna att åka museijärnväg till Västervik. Detta rekommenderas verkligen. Medan sträckan Växjö-Hultsfred går mest genom skog, så går sträckan Hultsfred-Västervik över öppet landskap. 

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 187 km lång
 • 12 november 1975 koncession Norrköping-Hultsfred
 • 16 november 1879 öppnas sträckan Västervik-Hultsfred, 70 km, från 1924 en del av Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväg
 • 8 april 1992 koncession Wäxjö-Klavreströms Järnväg som 600 mm, ändrades 26 juni 1894 till 891 mm
 • 1 december 1895 öppnas sträckan Växjö-Klavreström, 44 km
 • 30 december 1899 koncession Klavreström-Åseda
 • 26 juni 1902 öppnas sträckan Klavreström-Åseda, 16 km
 • 25 juni 1909 koncession Åseda-Hultsfred
 • 23 december 1911 invigs sträckan Åseda-Virserum, 27 km
 • 22 december 1922 invigs sträckan Virserum-Hultsfred, 30 km
 • 1 juli 1941 förstatligas båda järnvägarna
 • 1953 införs rälsbussar för persontrafiken
 • 1965-1986 läggs godstrafiken succesivt ned
 • 20 augusti 1984 läggs den reguljära persontrafiken ned
 • 30 september 1986 säljs hela sträckan Växjö-Västervik till
  Växjö-Hultsfred-Västerviks järnväg, som kör sommartrafik fram till konkursen 1992
 • 1993 Vägvärket bygger en Europaväg 22 över spåret vid Rössle,
  men blir tvungna att bygga en viadukt över spåret 2000,
  efter överklagan från Smalspårsföreningen
 • 1996-1999 byggnadsminnesmärks delar av järnvägen
 • 2002 rivs sträckan Växjö-Åseda
 • 2003 åter trafik på sträckan Hultsfred-Västervik

Läs mer på Rolf Steens och Stig Lundins hemsida:
http://www.historiskt.nu/smalsp/vahj/vahj.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109631/nvhj/index.htm
http://www.historiskt.nu/smalsp/vhvj/vhvj.html