Växjö-Tingsryd-Bredåkra Järnvägar

Lite historik och kuriosa
Från Växjö gick en 45 km lång järnvägslinje söderut till Tingsryd. Den hade spårvidden 1067 mm. Detta innebär att Växjö var den enda järnvägsstation i Sverige som samtidigt hade tre spårvidder: 1435 mm – normalspår Kalmar-Växjö-Alvesta, 891 mm – smalspåret till Västervik samt 1067 mm till Tingsryd. I Tingsryd anslöt den 41 km långa järnvägslinjen Tingsryd-Bredåkra, även den 1067 mm. 
Länk till karta Växjö-Tingsryd samt Bredåkra-Tingsryd

Våra intryck från cyklingen Växjö-Tingsryd-Hallabro-Bredåkra
Mellan Växjö och Tingsryd har vi cyklat flera gånger. Sedan 2016 är sträckan en del av Sydostleden, Växjö-Simrishamn. Den är också delvis en sträcka av Åsnen runt. Från Vattentorget i Växjö kan man följa Sydostledens skyltning. Sträckan genom Växjö kommun består av grus, men från kommungränsen mot Tingsryd är den asfalterad hela vägen till Tingsryd. Senast cyklade vi sträckan 2021-08-14.

I Tingsryd följer man Lokgatan österut och kommer då i änden på den ut på banvallen mot Hallabro. Här består banvallen av grus, bitvis lite igenvuxen, men fullt farbar. 2021-08-14 cyklade vi Konga-Tingsryd-Växjö. Från Konga och söderut går banvallen att cykla ända till två km innan Fagerfors. Vi cyklade sträckan senast 2017-04-06. Denna sträcka är inte skyltad som cykelled. Stationshusen är lätta att hitta och känna igen. Underlaget är av skiftade kvalitet. Vissa sträckor är det hårt packat grus, andra sträckor lösgrus, som är upptrampat av hästar eller sönderkört av diverse motordrivna fordon.

Där banvallen tar slut, norr om Fagerfors, kan man cykla på skogsbilvägen väster om banvallen och följa vägen ner genom Tattamåla by. Där byn tar slut kan man köra ner mot öster och kommer då ner till banvallen igen. Ett par hundra meter söderut längs banvallen ligger Fagerfors station. Efter Fagerfors station kan man cykla västerut mot stora vägen, fortsätter söderut ca 300 m och svänger sedan in mot Fagerfors. Efter ca 300 m fortsätter banvallen söderut. Den går att cykla ca 3 km till Vermanshult. Där cyklar man en liten bit åt väster och sedan mot söder ner till stationshuset. Efter Vermanshult går banvallen som en stig genom skogen. Med stort tålamod går det att cykla ytterligare 1,5 km, men de sista 2 km in till Hallabro finns banvallen inte kvar, här är landsvägen enda alternativet.

Söder om Hallabro finns banvallen kvar som korta stumpar. Ett par km mellan Hallabro och Backaryd samt ett par km söder om Backaryd. Därefter är banvallen i stort sett borta hela vägen till Bredåkra. Denna sträcka cyklade vi 2007-09-01. Det finns visserligen några stationshus och banvaktstugor kvar, men det var lite tråkigt att cykla nästan hela sträckan på väg 27. I Bredåkra visade ägarna till stationshuset med all önskvärd tydlighet att de inte uppskattar besökare på sin gårdsplan. Det är för övrigt väldigt sällan som ägarna till stationshus och banvaktstugor brukar ha något emot att vi fotograferar deras hus.

 Snabbfakta

 • 1067 mm
 • 86 km lång
 • 6 oktober 1893 koncession Bredåkra-Tingsryd
 • 22 november 1895 koncession på Växjö-Tingsryd
 • 15 september 1896 öppnas Bredåkra-Tingsryd, 41 km
 • 28 november 1897 öppnas Växjö-Tingsryd, 45 km
 • 1940 förvärvas Bredåkra-Tingsryd av Blekinge Kustbanor
 • 1 juli 1941 förstatligas Växjö-Tingsryd Järnväg
 • 1 juli 1942 Blekinge Kustbanor
 • 30 maj 1965 upphör persontrafiken på hela sträckan
 • 14 april 1969 upphör godstrafiken Tingsryd-Konga
 • 1 mars 1971 upphör godstrafiken resterande sträckor
 • 1965 rivs sträckan Bredåkra-Konga
 • 1969 rivs sträckan Tingsryd-Konga
 • 1971 rivs sträckan Växjö-Tingsryd 

Läs mer på Rolf Steens hemsida
http://www.historiskt.nu/smalsp/wtj/wtj.html
http://www.historiskt.nu/smalsp/btj/btj.html