Vikbolandsbanan, Norrköping Östra-Arkösund

Historik och kuriosa
Redan på 1870-talet väcktes intresse för en järnväg mellan Norrköping och Söderköping. Inflytelserika män i byarna sydost om Norrköping ville även de vara med i järnvägsbygget. I koncessionen 1891 ingick så även sträckan från Kummelby till Arkösund. Länk till karta.

I Norrköping uppförde man en egen station, Norrköping Östra. 1906 byggda man en ny större station när Norra Östergötlands Järnväg öppnades och började trafikera samma station.

Under första världskriget gjorde järnvägsbolaget stora vinster. Sommarturisterna tog badtåget till Arkösund till långt in på 1940-talet. Sedan kom privatbilismen och konkurerade ut järnvägen.

Intryck från cyklingen
Vi cyklade mellan Kummelby och Arkösund den 26 juni 2011. Från Kummelby och österut är banvallen nedplöjd till åker ett långt stycke. Vi tog en omväg för att komma till Åsvittinge och inte förrän vi kom till Kuddby hittade vi spår av banvallen.

Från Kuddby gick banvallen parallellt med landsvägen fram till Östra Husby. Härifrån har man byggt den nya vägen på banvallen fram till Svenneby. Här försvinner banvallen in i skogen igen och man får ta omvägar för att hitta Kättinge och Isnäs. Från Gåsåker går det åter att cykla på banvallen in till Arkösund över campingplatsen.

Vi hade vackert väder, det är vacker natur och vi träffade flera trevliga människor, som ägde stationshus och banvaktstugor längs vägen.

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 54 km lång
 • 27 november 1891 koncession beviljas 
 • 23 december 1893 öppnas sträckan Norrköping-Söderköping, 16 km
 • 8 september 1894 öppnas sträckan Kummelby- Östra Husby, 20,6 km
 • 15 juni 1895 öppnas sträckan Östra Husby-Arkösund, 25,6 km
 • 1 juli 1950 förstatligas järnvägen
 • 1 september 1960 upphör trafiken på sträckan Östra Husby-Arkösund
 • 1 november 1960 upphör trafiken på sträckan Kummelby-Östra Husby
 • 25 september 1966 upphör trafiken från Norrköping och söderut
 • 1960-1961 rivs spåren Kummelby-Arkösund
 • 1966-1967 rivs spåren Norrköping Ö-Kummelby

Länk till hemsida om Vikbolandsbanan
http://vikbolandsbanan.se/ 
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109630/vb/linje/index.htm