Vikbolandsbanan och Hammarkindsbanan Norrköping Östra-Söderköping-Valdemarsvik

Historik och kuriosa
Redan på 1870-talet väcktes intresse för en järnväg mellan Norrköping och Söderköping. I koncessionen 1891 ingick även sträckan Kummelby-Arkösund. Länk till karta.

I Norrköping uppförde man en egen station, Norrköping Östra. 1906 byggde man en ny, större station när Norra Östergötlands Järnväg öppnades och började trafikera samma station. I samband med att järnvägen förlängdes till Valdemarsvik 1906, byggdes även ett nytt stationshus i Söderköping. Detta oerhört vackra stationshus, som var av samma modell som det i Valdemarsvik, revs 1975 trots stora folkliga protester.

Förlängningen av järnvägen från Söderköping och söderut kallades Hammarkindsbanan. En stor kund för järnvägen var Gusums bruk, där man bl.a. tillverkade blixtlås. Som så många andra järnvägar, fick även denna ekonomiska problem när konkurrensen från biltrafiken blev för stor. 1966 lades all trafik ned och spåren revs upp.

Intryck från vår cykling
Norrköping-Valdemarsvik cyklade vi den 28 juni 2011. Vi började cyklingen i centrala Norrköping och fick cykla 9 km längs med E 22, innan vi kom på banvallen 1 km söder om Tingstad. Kummelby och Tingstad var lätta att hitta på östra sidan av europavägen. Banvallen hittade vi på västra sidan av E 22, den kunde vi sedan cykla på ända fram till Göta kanal. Ca 2 km söder om Söderköping svängde vi av till vänster och följde en byväg som bitvis består av den gamla banvallen.

För att slippa cykla på E 22 tog vi en omväg på en byväg, öster om E 22, till Ringarum. Härifrån kan man cykla på en byväg, som går precis bredvid banvallen, ända fram till Gusum. I Gusum kom vi rakt på stationshuset. Efter stationshuset undrade vi vart banvallen tagit vägen. Då såg vi plötsligt de höga brofundamenten i Gusumsån och att det bortersta av dem var uppfört mot foten ett höjd. Vi hittade en stig som ledde upp till brofundamentet och därifrån kan man se ner på Gusum. Åt andra hållet går en cykelväg på banvallen, som man härifrån kan följa de sista 10 km till Valdemarsvik. Valdemarsviks station är en mycket vacker byggnad. Det är synd och skam att man i Söderköping lät riva en nästan likadant stationhus.

Snabbfakta

  • 891 mm
  • 55 km lång
  • 27 november 1891 koncession Norrköping Ö-Söderköping
  • 23 dec 1893 öppnas sträckan Norrköping-Söderköping, 16 km
  • 22 mars 1901 koncession för Hammarkindsbanan, Söderköping-Valdemarsvik
  • 15 maj 1906 öppnas sträckan Söderköping-Gusum, 28 km
  • 1 oktober 1906 öppnas sträckan Gusum-Valdemarsvik, 11 km
  • 1 juli 1950 förstatligas järnvägarna
  • 25 september 1966 läggs all trafik ned Norrköping Ö-Valdermarsvik
  • 1966-1967 rivs spåren

Länk till Stig Lundins hemsida:
http://vikbolandsbanan.se/ 
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109630/vb/index.htm