Sökning av objekt
Sätt muspekaren på Sök objekt för att få fram registret

Under respektive bokstav finns alla stationer, hållplatser samt banvaktstugor i bokstavsordning, som finns på cyklabanvall.nu. En station kan finnas på fler järnvägslinjer än vad som finns med på denna lista. Här presenteras endast järnvägsbyggnader, som finns på linjer vi har cyklat. Likaså finns enbart objekt som vi har fotograferat. Byggnader som vi inte hittat eller som rivits innan vi hunnit dokumenterat dem finns inte med.

På banvakt.se går det att söka samtliga stationer, hållplatser och banvaktstugor som finns och har funnits i Sverige.