Å
Åby banvaktstuga Sala-Gysinge-Gävle Järnväg
Åbydal station Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg
Ågård
banvaktstuga Karlshamn-Vislanda-Halmstads Järnväg
Åhus station Östra Skånes Järnvägar, Tollarp-Åhus
Åhus  "Gärdskan" station Östra Skånes Järnvägar, Tollarp-Åhus
Åhylte hållplats och banvaktstuga Kinnared-Fegen-Ätrans Järnvägar
Åkeholm
station Karlshamn-Vislanda-Halmstads Järnvägar
Åkers Styckebruk station Norra Södermanlands Järnväg
Åkerslund hållplats Östra Värends och Östra Smålands Järnvägar
Åkulla hållplats och banvaktstuga Varberg-Ätrans Järnväg
Ålarp banvaktstuga Falkenbergs Järnväg
Ålderbäcken banvaktstuga Länna-Norrtälje Järnväg
Ålshult station Karlshamn-Vislanda-Halmstads Järnvägar
Åminne banvaktstuga Skåne-Smålands Järnväg
Åminne station Skåne-Smålands Järnväg
Åmål Centralstation Åmål-Årjängs Järnväg
Åmål Östra station Åmål-Årjängs Järnväg
Ångsta station Södra Inlandsbanan
Årby banvaktstuga Falun-Rättvik-Moras Järnväg
Årena
banvaktstuga Vetlanda Järnvägar
Årjäng station Dal-Västra Värmlands Järnväg
Årjäng station Åmål-Årjängs Järnväg
Åros banvaktstuga Nora-Bergslags Järnväg
Åsa station Västkustbanans gamla sträckning
Åsaka
banvaktstuga Trollhättan-Nossebro Järnväg
Åsaka station Trollhättan-Nossebro Järnväg
Åsarna station Södra Inlandsbanan
Åsarp
station Västra Centralbanan
Åsberg banvaktstuga Sala-Gysinge-Gävle Järnväg
Åsbo-Össjö station Ängelholm-Klippans Järnväg
Åsboberg hållplats och banvaktstuga Nora-Bergslags  Järnväg
Åsebyfors
station Åmål-Årjängs Järnväg
Åseda station Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg
Åseda station Nässjö-Nybro Järnväg
Åsen banvaktstuga Hjo-Stenstorps Järnväg
Åsen station Karlshamn-Vislanda-Halmstads Järnvägar
Åsenbruk station Dal-Västra Värmlands Järnväg
Åskloster station Västkustbanans gamla sträckning
Åsljunga
station Skåne-Smålands Järnväg
Åstorp station Skåne-Smålands Järnväg
Åstorp station Åstorp-Kattarp-Höganäs-Mölle Järnvägar
Åsunden station Västra Centralbanan
Åsvittninge station Vikbolandsbanan
Åtvidaberg station Norsholm-Bjersbo-Åtvidabergs Järnväg
Åäng hållplats och banvaktstuga Karlshamn-Vislanda-Halmstads Järnvägar