Bornholms Järnvägar – De Bornholmske Jernbaner

Historik och kuriosa
De första planerna på att bygga en järnväg på Bornholm kom redan 1875. Efter flera förslag lyckades man enas om linjesträckningen Rønne- Aakirkeby-Nexø, med en bibana från Aakirkeby till Almindingen. Man beslutade sig för spårvidden 1000 mm, som var den vanligaste smalspårsvidden i Danmark. Bygget startade 1899 och den 13 december 1900 kunde man öppna den första sträckan mellan Rønne och Nexø. Den 37 km långa resan tog två timmar och det gick tre tåg i vardera riktningen dagligen. Den 31 maj 1901 stod bibanan till Almindingen, 5 km, färdig och sommartid gick det fem utflyktståg dagligen, på denna linje.

Järnvägen på Bornholm tycktes vara ett lyckat projekt, så det kom att byggas två järnvägslinjer till på ön. Den 6 maj 1913 öppnades linjen Rønne-Allinge-Sandvig, 31 km, samt en förlängning från Almindingen till Gudhjem, 18 km. 1934 slogs de olika järnvägsbolagen ihop till De Bornholmske Jernbaner (DBJ). Länk till karta.

Det fanns planer på att dra en järnvägslinje från Nexø till Østermarie och en linje från Gudhjem till Rø, för att bygga ihop järnvägsnätet på norra delen av ön, men av dessa planer blev ingenting. Av Danmarks smalspåriga järnvägar var Bornholms Järnvägar som överlevde längst det. Sedan andra smalspåriga järnvägar lagt ner, köpte DBJ in material från dessa.

Järnvägen hade en stor betydelse för utvecklingen av Bornholm. Många av de små byarna på ön utvecklades tack vare järnvägen. I början på 1950-talet blev konkurrensen från biltrafiken för stor. Järnvägen kunde inte längre bära sina kostnader. Den första sträckan som fick lägga ner var Aakirkeby-Almindingen-Gudhjem, den 18 augusti 1952. Året efter gick Rønne-Allinge-Sandvig samma väg, den 12 september 1953. Rønne-Nexø klarade sig fram till den 28 september 1968.

Av Bornholms 91 km järnväg finns 33 km banvall bevarad som cykelväg. I Nexø, där man tidigt rev stationshuset, har man planer på att lägga ut räls igen, som en museijärnväg. 

Intryck från vår cykling
Vi cyklade på Bornholm den 11-14 augusti 2009. När vi klev ombord på färjan i Ystad för att åka till Rønne, hade vi inga planer på att cykla banvall. Det var när vi började prata med en dansk man på färjan, som vi fick veta att det funnits en järnväg på ön. Mannen rekommenderade oss ett besök på Nexø järnvägsmuseum. Vi ändrade våra planer cyklade första dagen från Rønne till Nexø. På museet, som är inrymt i det gamla hamnmagasinet, fick vi en karta över järnvägen och kunde se var det funnits stationer, sen var det bara att börja utforskningen av De Bornholmske Jernbaner. 

I Rønne inhyser stationshuset idag en restaurang. Från Rønne till Lobbæk är banvallen bevarad som cykelväg. Järnvägsviadukterna vid Rønne Øst och Aakirkeby är byggda 1938 respektive 1937. Om man tittar uppåt ser man fortfarande sot, från ångloken, i taket på viadukterna. Från Aakirkeby till Kannikegaard, söder om Nexø, är banvallen helt borta. Man får cykla söderut på Grammegårdsvej och ta av till Grødbyvej, där det finns ett stationshus, och vidare till Søndre Landevej. Sedan fortsätter man till Pedersker, där det finns ett stationshus och fortsätter in på Pederskersvejen. Vid Bukkevadsvejen svänger man höger och vid Brandgårdsvejen till vänster. På denna väg finns också ett stationshus. Man cyklar sedan in till vänster på Mejerigaden och hittar ett stationshus i Stenseby. Man tar sedan Vangsbovej till höger ner till Stensebyvejen och tar där till vänster. I Kannikegaard hittar man det sista stationshuset innan Nexø. Härifrån kan man cykla på banvallen in till Nexø. Där Nexø järnvägsstation låg ligger nu en busstation. I Nexø finns hamnmagasinet bevarat och där ligger järnvägsmuseet. 

Från Aakirkeby får man cykla norrut på Allmindingsvej, i Almindingen finns stationshuset kvar och mellan det och Christianshøj finns banvallen kvar, som en grusväg genom skogen. Christianshøj stationshus, ser mer ut som en lada med valmat tak än ett stationshus. Inne i huset finns ett litet järnvägsmuseum, väl värt ett besök. Man fortsätter att följa Allmindingsvej fram till Østermarie, där ett mycket säreget stationshus finns kvar. Härifrån fortsätter man norrut mot Østerlars, som också har ett originellt stationshus. Om man sedan fortsätter norrut mot Gudhjem, hittar man det sista stationshuset på denna sträcka. Enligt uppgift ska det finnas en välbevarad järnvägsbro över Kobbeå, men den missade vi när vi var här.

Från Rønne gick järnvägen norrut till Sandvig, vid Hammershus. Från Rønne till Nyker, där det finns ett stationshus, finns banvallen kvar som cykelväg. Efter Nyker får man fortsätta på Brogårdsvej till Klemsker, här finns ett stationshus. Från Klemsker till Rø finns banvallen kvar som cykelväg. Från Rø, där det finns ett stationshus, får man sedan cykla Røvej till Humledals stationshus. Sedan cyklar man norrut på Kåsevej och kommer fram till Nordre Strandvej i Kås.  Här tar man till vänster och följer den till Tejn, där det finns ett stationshus. Från Tejn finns banvallen kvar nästan hela vägen till Sandvig. I Allinge upptäckte vi att vi befann oss på militärt område, när vi fotograferade Allinge station från spårsidan.

I Sandvig tar banvallen slut, vid stationshuset, men när vi ändå var här passade vi på att besöka Hammershus borgruin. Här befinner man sig ganska högt över havet, 142 meter vid ruinens fot. Vi tänkte vi skulle ta cykelvägen på öns västra sida ner till Rønne. Det visade sig att alla meter vi kämpat i uppförsbacke upp till Sandvig och Hammershus, stupade här ner till havsnivå. Det blev till att leda cyklarna ner för den värsta backen. Ingen lön för mödan här inte.

Från planerna på att bara cykla lite på Bornholm, för att fira vår 10-åriga bröllopsdag, blev det en banvallsexpedition på ca 20 mil. Vi hittade sammanlagt 22 stationshus på ön och lärde oss att trinbræt betyder hållplats samt att banetracé betyder banvall. Många av stationshusen har ett mycket säreget utseende, bara detta gör att de är värda att uppmärksamma. 

Snabbfakta

  • 1000 mm
  • 91 km
  • 13 december 1900 öppnas Rønne-Nexø, 36,9 km
  • 31 maj 1901 öppnas Aakirkeby-Almindingen, 5,1 km
  • 6 maj 1913 öppnas Rønne-Allinge-Sandvig, 31,2 km
  • 27 juni 1916 öppnas Almindingen-Gudhjem, 18,2 km
  • 1934 går banorna ihop till ett bolag De Bornholmske Jernbaner
  • 18 augusti 1952 läggs Aakirkeby-Almindingen-Gudhjem ned
  • 15 september 1953 läggs Rønne-Allinge-Sandvig ned
  • 28 september 1968 läggs Rønne-Nexø ned

 Länkar till danska hemsidor
http://www.dbj.dk/
http://da.wikipedia.org/wiki/De_Bornholmske_Jernbaner
http://www.sporskiftet.dk/wiki/de-bornholmske-jernbaner