Köge-Ringsteds Järnväg
Køge-Ringsted Jernbane

Historia och kuriosa
I Køge, vid Køgebukten fanns intresse för att bygga en privat järnväg inåt landet och tilltänkta orter för ändstationer var Borup, Kværkeby eller Ringsted. Efter många turer blev det Ringsted som skulle bli slutstation. På våren 1915 påbörjades arbetet. I både Køge och Ringsted anslöt banan till Statsbanans (DSB) stationer. Den 3 augusti 1917 öppnas järnvägen för allmän trafik.

I statistiken över resande kan man se en klar skiljelinje vid Nyvang, mellan Ørslev och Østervang. Resenärer som bodde öster om Nyvang reste till Køge, de som bodde väster om Nyvang reste till Ringsted. Det var få resenärer som hela sträckan, eller vidare till andra destinationer. Däremot gick mycket gods från Køge hamn till Ringsted. Det tog 90 minuter att köra tåget med ånglok mellan slutstationerna. Till en börja med gick det fyra tågpar per dag, men när kolpriserna gick upp under första världskriget, gick det endast två tågpar dagligen. Efter kriget gick det åter fyra tågpar per dag.

Under 1920-talet fick järnvägen konkurrens från landsvägstrafiken och fick ekonomiska problem. 1937 upphörde ånglokstrafiken för persontrafiken och man införskaffade motorvagnar. Dessa förkortade resan till en timme. Under andra världskriget ransonerades bensinen och man fick köra motorvagnarna på gengas, vilket gjorde att vagnarna gick långsammare. För att kunna bibehålla restiden, lade man ner många av de mindre hållplatserna.

Av ekonomiska skäl hade man 1934 att låtit bygga en egen station i Køge, Køge Vest. Denna station låg i västra utkanten av stationsområdet och man hade både egen vändskiva och lokstall. 1983 revs stationen, när man byggde S-banan från Köpenhamn till Køge. Lokstallet brann ned några månader innan nedläggningen av järnvägen.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade från Ringsted mot Køge den 9 augusti 2018. Från Ringsted cyklade vi Harslevvej/269 mot sydväst. Efter ca 6 km kom vi till Sneslev, där vi hittade stationshuset på Sneslev Stationsvej. Sedan cyklade vi tillbaka 600 m och tog in på Trindelstrupvej. Innan vi kom fram till Farendløse byter vägen, vid en korsning namn till Langagervej. I Farendløse svängde vi av till vänster på Farendløsevej. Stationshuset hittade vi på vägen Klövermarken.

Vi cyklade tillbaka söderut en liten bit, och fortsatte på cykelvägen bakom husen och genade mot Ørslev. I Ørslev svängde vi av mot norr på Ørslev Stationsvej och hittade stationshuset på nummer 59. Vi fortsatte på samma väg tills vi i slutet av den kom fram till Ørslev Gade och fortsatte i norrut. Vi följde skyltarna mot Gørslev och hittade Østervang station vid vägen Östervang 20.

Vi fortsatte ut på Slimmingevej och kunde där se ett stycke av banvallen som sträckte sig ut över åkern. Rakt över åkern, på andra sidan ligger Gummersmark station, men för att komma dit fick vi cykla ca en km västerut, sedan en km norrut på Vollerslevsvej och slutligen en km österut på Gummersmarksvej. Stationshuset ligger på Sommervej 10.

Vi cyklade tillbaka till Vollerslevsvej och fortsatte den ca en km och kom fram till banvallen som går mot nordväst, som en grusväg. Strax innan Bjæverskov tar banvallen slut och vi fick göra en sväng för att komma till stationshuset på Smedevej 5. Vi fortsatte genom samhället och kom fram till Ringstedvej/150. I bortre änden Bjæverskov tog vi en genväg via vägen Skovhusvænget och kom ut på väg 150 igen efter ca 800 meter. Vi fortsatte ca 6 km till Lellinge. Stationshuset hittade vi längst in på vägen Baneledet. Här träffade vi en äldre man som berättade för oss om järnvägen, på danska, men vi förstod i stort sett allt han sa.

Efter Lellinge finns det inga stationshus kvar mot Køge. Därför kändes det inte meningsfullt att fortsätta. Järnvägen från Ringsted fram till Lellinge var, enligt uppgift, 28,8 km, men med alla extra svängar vi fått göra hade vi nu cyklat 38 km. Vi hade 22 km att cykla tillbaka till Ringsted längs väg 150. 60 km kändes som ett tillräckligt dagsverke.

Vi hittade åtta stationshus på vår cykeltur. Som vi redogjort för under historiken, så avvecklade man flera av hållplatserna, trinbræt på danska, när man skulle få ner tiden för körsträckan. Enligt uppgift, som vi hittat fanns det som mest 29 stationer och hållplatser längs linjen. Rimligtvis borde det också ha funnits en del banvaktstugor men dessa ha vi ingen uppgift om hur de såg ut. Och eftersom vi inte ha kunnat följa järnvägslinjen är det också svårt att räkna ut var de skulle ha legat. Men det var ändå ett intressant letande efter de stationshus vi fann.

Snabbfakta

  • 1435 mm
  • 32,5 km
  • 5 mars 1914 beviljas koncession
  • 3 augusti 1917 öppnas järnvägen för allmän trafik
  • 31 mars 1963 upphör all trafik

Länkar
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8ge-Ringsted_Banen
http://danskejernbaner.dk/vis.bane.php?BANE_ID=67&content=Koege-Ringsted-Jernbane-KRJ