Växjö-Hultsfreds Järnväg
Hultsfred-Västerviks Järnväg

Historik och kuriosa
Välkommen på en resa på Sveriges krokigaste järnväg.  Den följer landskapet och slingrar sig mellan sjöar och bergsknallar, från Växjö till Klavreström. Den här första sträckan togs i bruk 1895. Nedan kan du läsa i Snabbfakta om när de övriga delsträckorna blev färdigställda.

När man byggde om riksväg 31, och drog vägen utanför Norrhult, 1973, ville man inte satsa pengar på en riktig brokonstruktion för järnvägen, eftersom man inte trodde att järnvägen skulle överleva så många år till. I stället lät man ingenjörsregementet Ing 2, från Eksjö, uppföra en provisorisk militärbro. Ingen kunde väl då tro att denna bro skulle bli permanent. När järnvägen revs upp 2002 fick bron finnas kvar som gång- och cykelbro. Denna järnvägsbro är den enda av sitt slag i hela Sverige.

I Hultsfred ansluter järnvägen till Västervik, som öppnades 1879. När man breddade järnvägen från Åtvidaberg till Västervik, 1964, lade man ett treskenspår mellan Jenny och Västervik, för att fortfarande kunna köra smalspårstågen ända in till Västervik. 

Våra upplevelser från cykling, dressinåkning samt tågresa
Sträckan mellan Växjö och Åseda är uppriven och det går att cykla hela vägen och det har vi gjort vid några tillfällen. Från Växjö till Evedal är det sedan november 2013 asfalterat hela sträckan. Från Evedal och norrut till Brittatorp är det fin grusväg, sedan Växjö kommun iordningställde sträckan Sandsbro-Rottnekvarn, sommaren 2011. 

Från Brittatorp till Braås är underlaget inte så bra, men ändå framkomligt. Det är vattensjukt på sina ställen. Från Braås till Klavreström är underlaget helt acceptabelt. Mellan Klavreström och Norrhult går det alldeles utmärkt att cykla. 

Sträckan Norrhult-Åseda lämnar en del övrigt att önska. Det är ganska löst grus, eftersom det går hästar på banvallen. Lägg märke till den höga banvallen öster om Norrhult och tänk på att den har skottats ihop med handkraft. Här ligger banans högsta punkt och det märks i benen. 

Sträckorna Åseda-Hultanäs, 9 km, Virserum-Aggatorp, 3,5 km samt Hultsfred-Målilla sanatorium, 12 km, kan man åka med dressin och det har vi givetvis gjort. Det är mycket trevligt, ett måste för en järnvägsentusiast.

Från Hultsfred går det på somrarna att åka museijärnväg till Västervik. Detta rekommenderas verkligen. Medan sträckan Växjö-Hultsfred går mest genom skog, så går sträckan Hultsfred-Västervik över öppet landskap. 

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 187 km lång
 • 12 november 1975 koncession Norrköping-Hultsfred
 • 16 november 1879 öppnas sträckan Västervik-Hultsfred, 70 km, från 1924 en del av Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväg
 • 8 april 1992 koncession Wäxjö-Klavreströms Järnväg som 600 mm, ändrades 26 juni 1894 till 891 mm
 • 1 december 1895 öppnas sträckan Växjö-Klavreström, 44 km
 • 30 december 1899 koncession Klavreström-Åseda
 • 26 juni 1902 öppnas sträckan Klavreström-Åseda, 16 km
 • 25 juni 1909 koncession Åseda-Hultsfred
 • 23 december 1911 invigs sträckan Åseda-Virserum, 27 km
 • 22 december 1922 invigs sträckan Virserum-Hultsfred, 30 km
 • 1 juli 1941 förstatligas båda järnvägarna
 • 1953 införs rälsbussar för persontrafiken
 • 1965-1986 läggs godstrafiken succesivt ned
 • 20 augusti 1984 läggs den reguljära persontrafiken ned
 • 30 september 1986 säljs hela sträckan Växjö-Västervik till
  Växjö-Hultsfred-Västerviks järnväg, som kör sommartrafik fram till konkursen 1992
 • 1993 Vägvärket bygger en Europaväg 22 över spåret vid Rössle,
  men blir tvungna att bygga en viadukt över spåret 2000,
  efter överklagan från Smalspårsföreningen
 • 1996-1999 byggnadsminnesmärks delar av järnvägen
 • 2002 rivs sträckan Växjö-Åseda
 • 2003 åter trafik på sträckan Hultsfred-Västervik

Läs mer på Rolf Steens och Stig Lundins hemsida:
http://www.historiskt.nu/smalsp/vahj/vahj.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109631/nvhj/index.htm
http://www.historiskt.nu/smalsp/vhvj/vhvj.html