Växjö-Tingsryd-Bredåkra Järnvägar

Lite historik och kuriosa
Från Växjö gick en 45 km lång järnvägslinje söderut till Tingsryd. Den hade spårvidden 1067 mm. Detta innebär att Växjö var den enda järnvägsstation i Sverige som samtidigt hade tre spårvidder: 1435 mm – normalspår Kalmar-Växjö-Alvesta, 891 mm – smalspåret till Västervik samt 1067 mm till Tingsryd. I Tingsryd anslöt den 41 km långa järnvägslinjen Tingsryd-Bredåkra, även den 1067 mm. 
Länk till karta Växjö-Tingsryd samt Bredåkra-Tingsryd

Våra intryck från cykling 2007, 2012 och 2014
Mellan Växjö och Hallabro har vi cyklat två gånger; söderut från Hallabro, mot Bredåkra, endast en gång. Första gången cyklade vi sträckan i fyra etapper under sommaren 2007. Den 22 september 2012 trotsade vi väder och vind och cyklade sträckan Tingsryd-Växjö igen. Vi blev körda med bil till Tingsryd och cyklade sedan tillbaka till Växjö. Den 6 april 2014 cyklade vi åter mellan Tingsryd och Hallabro, tur och retur.

Om du vill cykla på banvallen mellan Växjö och Tingsryd går det alldeles utmärkt. De första ca sex km är banvallen borta, men sen ligger den kvar som en mycket fin grusväg, hela vägen till Tingsryd. Från Växjö station cyklar du längs Växjösjön mot simhallen. Därifrån cyklar du Tingsrydsvägen ut mot riksväg 27. Där får du cykla på riksvägen några hundra meter tills du kommer till en gul vägskylt ”Ängarna” till vänster. Några hundra meter in på den vägen kan du se den igenväxta banvallen norrut mot Växjö. Söderut går banvallen som en fin grusväg ända till Tingsryd. Banvallen är lätt att följa hela vägen, den är skyltat som ”Åsnen runt” nästan hela sträckan. I samhällena är den delvis asfalterad och har bitvis lite annan sträckning. 

Sträckan Tingsryd-Hallabro har lite sämre kvalitet än sträckan norrut från Tingsryd. Denna sträcka är inte skyltad som cykelled. Följer du Lokgatan österut genom industriområdet hittar du enkelt banvallen där industriområdet tar slut. Banvallen går att cykla på ända tills två km innan Fagerfors. Stationshusen är lätta att hitta och känna igen. Underlaget är av skiftade kvalitet. Vissa sträckor är det hårt packat grus, andra sträckor lösgrus, som är upptrampat av hästar eller sönderkört av diverse motordrivna fordon. Där banvallen, norr om Fagerfors, tar slut kan du cykla på skogsbilvägen väster om banvallen och följa vägen ner genom Tattamåla by. Där byn tar slut kan du köra ner möt öster och kommer då ner till banvallen igen. Ett par hundra meter söderut längs banvallen ligger Fagerfors station. Efter Fagerfors station kan du cykla västerut mot stora vägen, fortsätter söderut ca 300 m och svänger sedan in mot Fagerfors. Efter ca 300 m fortsätter banvallen söderut. Den går att cykla ca 3 km till Vermanshult. Där cyklar du en liten bit åt västerut och sedan mot söder ner till stationshuset. Efter Vermanshult går banvallen som en stig genom skogen och går med stort tålamod att cykla ytterligare 1,5 km, men de sista 2 km in till Hallabro finns banvallen inte kvar, här är landsvägen enda alternativet.

Söder om Hallabro finns banvallen kvar som korta stumpar. Ett par km mellan Hallabro och Backaryd samt ett par km söder om Backaryd. Därefter är banvallen i stort sett borta hela vägen till Bredåkra. Detta är anledningen till att vi bara cyklat den sträckan en gång. Det finns visserligen några stationshus och banvaktstugor kvar, men det var inte så kul att cykla nästan hela sträckan på väg 27. I Bredåkra visade ägarna till stationshuset med all önskvärd tydlighet att de inte uppskattar besökare på sin gårdsplan. Det är för övrigt väldigt sällan som ägarna till stationshus och banvaktstugor brukar ha något emot att vi fotograferar deras hus.

 Snabbfakta

 • 1067 mm
 • 86 km lång
 • 6 oktober 1893 koncession Bredåkra-Tingsryd
 • 22 november 1895 koncession på Växjö-Tingsryd
 • 15 september 1896 öppnas Bredåkra-Tingsryd, 41 km
 • 28 november 1897 öppnas Växjö-Tingsryd, 45 km
 • 1940 förvärvas Bredåkra-Tingsryd av Blekinge Kustbanor
 • 1 juli 1941 förstatligas Växjö-Tingsryd Järnväg
 • 1 juli 1942 Blekinge Kustbanor
 • 30 maj 1965 upphör persontrafiken på hela sträckan
 • 14 april 1969 upphör godstrafiken Tingsryd-Konga
 • 1 mars 1971 upphör godstrafiken resterande sträckor
 • 1965 rivs sträckan Bredåkra-Konga
 • 1969 rivs sträckan Tingsryd-Konga
 • 1971 rivs sträckan Växjö-Tingsryd 

Läs mer på Rolf Steens hemsida
http://www.historiskt.nu/smalsp/wtj/wtj.html
http://www.historiskt.nu/smalsp/btj/btj.html