Vetlanda Järnvägar

Historik
Vetlanda-Sävsjö Järnväg, invigd 1885, var den första järnvägförbindelsen till Vetlanda. 1906 öppnades linjen Vetlanda- Målilla Järnväg. Först 1914 öppnades den normalspåriga linjen Nässjö-Sävsjöström, som även passerar Vetlanda.

1915 bestämdes det att man skulle stå ihop Vetlanda-Sävsjö Järnväg och Vetlanda-Målilla Järnväg till ett bolag, Hvetlanda Järnvägar, för att bättre kunna möta konkurrensen från Nässjö-Nybro Järnväg.

1985-1987 breddades järnvägen från Vetlanda och förlängdes till Pauliström, järnvägen fick namnet Emådalsbanan.

Våra intryck från cykling på banvallen
Mellan Vetlanda och Sävsjö har vi cyklat två gånger, 2006 och 2012. Från Vetlanda till Landsbro är det mycket bra cykelväg, delvis asfalterad. Från Landsbro till Sävsjö är det lätt att följa banvallen, men underlaget är på en del ställen lite sämre. Vid Stommen, mellan Hultagård och Vallsjön, fick vi lämna banvallen och cykla runt en åker för att sedan hitta rätt igen. Det var även lite besvärligt att komma över länsväg 127. Från Vallsjön var det lätt att följa banvallen in till Sävsjö.

När vi cyklat de tre milen tillbaka till Vetlanda på länsväg 127, hängde vi cyklarna bak på bilen och körde sträckan Vetlanda-Målilla, för att ta bilder på järnvägsbyggnader längs linjen. Från Kvillsfors till Målilla, 23 km, är rälsen uppriven. Där kunde vi ha cyklat, om vi inte hade varit så trötta, efter 6 mils cykling, så det får vara till en annan gång.

Snabbfakta

 • 891 mm
 • 81 km lång
 • 28 juli 1882 koncession för sträckan Vetlanda-Sävsjö
 • 30 augusti 1885 öppnas Vetlanda-Sävsjö Järnväg, 30 km
 • 24 oktober 1902 koncession för sträckan Vetlanda-Målilla
 • 21 juni 1906 öppnas Vetlanda-Målilla Järnväg, 51 km
 • 8 december 1915 järnvägarna slås ihop till Vetlanda Järnvägar
 • 1 juli 1945 förstatligas Vetlanda Järnvägar
 • 1 februari 1956 upphör godstrafiken på sträckan Gårdveda-Målilla
 • 1 september 1961 läggs persontrafiken ned på hela järnvägen
 • 1962-1972 upphör successivt godstrafiken på större delen av järnvägen
 • 22 maj 1977 läggs godstrafiken ned på sträckan Vetlanda-Landsbro
 • 30 november 1984 upphör godstrafiken på den sista smalspåriga sträckan Vetlanda-Järnforsen
 • 1972-1973 rivs spåren på sträckan Sävsjö-Landsbro
 • 1978-1979 rivs spåren på sträckan Vetlanda-Landsbro
 • 1991 rivs spåren på sträckan Järnforsen-Gårdveda
 • Det är okänt när såren revs mellan Gårdveda och Målilla
 • 1985-1987 breddas sträckan Vetlanda-Kvillsfors, 28 km, samt den 2,5 km långa bibanan till Nyboholms bruk. Samtidigt förlänger man järnvägen till Pauliströms pappersbruk, 7 km.

Läs mer på Rolf Steens och Stig Lundins hemsidor
http://www.historiskt.nu/smalsp/hvj/hvj.html
http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109628/vj/index.htm