Själlands mittbana - Midtbanen på Sjælland

Historia och kuriosa
Terrängen mellan Ringsted och Frederikssund är mycket kuperad, vilket gjorde att man vid anläggandet av Själlands mittbana fick bygga många höga banvallar och göra många djupa skärningar. Bara mellan Ringsted och Hvalsø, en sträcka på 22,9 km, fick man bygga 11 broar. Hela järnvägen var enkelspårig, utom mellan Ringsted-Næstved, där man 1917 byggde dubbelspår.

En förlängning av järnvägen till Hillerød påbörjades. I Hillerød skulle järnvägen ansluta till Hillerød-Helsingør Jernbane. Man hann anlägga broar, banvallar och vägkorsningar innan projektet lades ned. En del av banvallen, den mellan Hillerød och Brødeskov/Nørre Herlev kunde användas vid omläggningen av Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane.

På sträckan Ringsted-Næstved gick trafiken bra, men redan 1936 lades sträckan Ringsted-Frederikssund ned. Detta blev den järnväg i Danmark, som genom tiderna har haft den kortaste livslängden: 7,5 år. På denna järnvägslinje låg även Danmarks högst belägna station, Oldgård station, 84 meter över havet.

Vid upprivningen av järnvägen flyttades bron över Roskildefjorden vid Frederikssund till Limfjorden där den förbinder Aalborg med Nørresundsby, på Randers-Aalborgs Jernbane. I Hvalsø använde man ett hundratal meter av Mittbanans banvall vid byggandet av Kalundsborgbanen.

I Skjoldenenæsholm, 14 km norr om Ringsted, finns Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Danmarks spårvägsmuseum, på den gamla banvallen. Museibanan är 9,5 km lång och har olika spårvidder för att passa spårvagnar från olika håll i Danmark och världen. Museet är det femte största i världen av sitt slag. Under sommar halvåret kan besökarna få sig en tur samt beskåda både spårvagnar och bussar 0ch gamla hästdragna spårvagnar.

Intryck från vår cykling
Vi cyklade mellan Frederikssund och Ringsted 6–8 augusti 2018, sedan körde vi med bil mellan Ringsted och Næstved den 11 augusti. Eftersom vi cyklade i flera etapper, och av praktiska skäl ibland norrifrån och ibland från söder, så väljer jag att beskriva hur man cyklar hela Midbanen från norr till söder.

Frederikssunds Jernbanestation ligger på A C Hansenvej 14. Därifrån kör vi norrut till bron över Roskildefjorden. Från bron kan vi se järnvägsbanken som gick ut i fjorden från väst och slutade vid en järnvägsbro över fjorden vid Frederikssund. Vi fortsätter väg 53 till Bygaden in till Gerlev och svänger sedan in på Femhøjvej. På Femhøj Sationsvej ligger Femhøj stationshus. Härifrån går en cykelväg ut på väg 53. Vi fortsätter söderut på väg 53 och passerar Lyngerup, där stationshuset är rivet, och fortsätter på väg 53 fram till en rondell, där vi svänger i höger på Østergaadsvej och sedan vänster in på Gammel Stationsvej. På nummer 2 hittar vi stationshuset. Vi fortsätter söderut och svänger åter ut på väg 53.

I Skibby svänger vi ner på Hovedgaden. I södra änden av byn, strax innan idrottsplatsen, svänger vi in på Stationsvej. På nummer 13 ligger stationshuset. Söder om Skibby ligger Biltris. Här svänger vi in på Biltris Gade och vid Egholmevej 20 ligger stationshuset. Tre km söder om Biltris ligger Kirke Hyllinge. Här kan vi se rester av banvallen som ligger kvar i norra änden av Kirke Hyllinge. Stationshuset ligger vid idrottsplatsen och tjänstgör som klubbhus.

Vi fortsätter ut ur byn söderut på Karlebyvej och kommer i Store Karleby fram till Jenslevvej. I Jenslev svänger vi till vänster in på Tværvej och hittar stationshuset med nummer 35 ensamt utkastat på gärdena. Tillbaka i Jenslev fortsätter vi mot sydväst på Nordre Ryevej. I Rye korsar vi Munkholmvej och fortsätter söderut på Torkilstrupvej. Både i Rye och Torkilstrup är stationshusen rivna. I Torkilstrup korsar vi väg 21 och kommer fram till Kirke Såby. Vi följer Ejevej, som i en korsning byter namn till Bjergskovvej och svänger upp på Acasievej. Stationshuset ligger på nummer 4.

Sedan fortsätter vi Bjergskovvej söderut och kommer efter 6-7 km till Nørre Hvalsø. Vi fortsätter in på Holbækvej. Efter ytterligare någon km kommer vi fram till Hvalsø. Vid ronellen svänger vi in höger på Tølløsevej. Här ligger stationen på nr 1. Hvalsø var tidigare en järnvägsknut och här går fortfarande tågen förbi mellan Köpenhamn och Holbæk. Vi fortsätter mot sydväst på Ny Ringstedvej/väg 255. Vi svänger av, alldeles i södra utkanten av byn, in på Smidesstrupvej. Nu märks det att vi är på väg mot Danmarks högst belägna järnvägsstation. Vi fortsätter in på Stavnsbjærgvej och cyklar söderut tills vi kommer till Skjoldenæsvej och svänger höger. Vid Svalmstrupsvej svänger vi vänster och hittar Oldgård station på vänster sida. Vi cyklar tillbaka ut på Skjoldenæsvej och fortsätter den söderut och kommer så småningom fram till Skjoldenæsholm Sporvejmeseet, Danmarks spårvägsmuseum, mitt i skogen. Här gör vi givetvis ett besök.

Vi fortsätter på Skjoldenæsvej söderut och kommer fram till Jystrup och hittar stationshuset på Skjoldenæsvej 31. Strax söder därom, innan svängen, ser vi en gammal järnvägsbro mellan husen och en cykelväg som går under. Vi fortsätter söderut och kommer efter några km fram till väg 14/Roskildevej. Vi svänger höger mot Ringsted. I Ortved svänger vi vänster in på Ortved Stationsvej. I änden av den, långt inne på en tomt ligger ett hus med halmtak. Detta är Ortveds Billettsalgssted. Vi cyklar upp på väg 14 igen och fortsätter in mot Ringsted. Vi fortsätter på Roskildevej, där den lämnar väg 14 och cyklar genom stadsdelen Benløse. Där Roskildevej passarar motorvägen byter den namn till Nordre Ringvej. Vi svänger tillvänster in på Vestervej och i änden på den, vid Jernbanevej ligger Ringsted station, där järnvägstrafiken finns kvar på järnvägen så går mellan Köpenhamn och Jylland.

Sträckan Ringsted-Næstved körde vi med bil med hjälp av karta och GPS. Se bilderna till höger vilka stationshus vi hittade. På sträckan Frederikssund-Ringsted cyklade vi inte på banvallen på många ställen det finns några hundra meter här och var. På länken längst ner finns en lista på banvallar i Danmark som går att cykla och vandra på.

Snabbfakta

  • 83,8 km lång
  • 1435 mm
  • 27 maj 1908 beviljas koncessionen
  • 1 juni 1924 öppnas sträckan Næstved-Ringsted, 26,8 km
  • 15 augusti 1925 öppnas sträckan Ringsted-Hvalsø, 22,9 km
  • 17 november 1828 öppnas sträckan Hvalsø-Frederikssund, 34,1 km
  • 15 maj 1936 upphör all trafik på sträckan Ringsted-Frederikssund
  • 26 maj 1978 öppnas i Skjoldenæsholm ett spårvägsmuseum på gamla järnvägen
  • Sträckan Ringsted-Næstved trafikeras fortfarande

Länkar
https://da.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A6llandske_midtbane
http://danskejernbaner.dk/vis.bane.php?BANE_ID=25&content=Midtbanen-paa-Sjaelland-DSB
https://da.wikipedia.org/wiki/Sporvejsmuseet_Skjolden%C3%A6sholm
https://da.wikipedia.org/wiki/Vandring_og_cykling_p%C3%A5_nedlagte_jernbaner_i_Danmark